Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce
Bakešová, Martina ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vypracování stručného přehledu historického vývoje cihel, metodiky diagnostiky zděných konstrukcí a jejich aplikace v praktické části pro vyhodnocení stavebního průzkumu zděné konstrukce, prováděného na Filozofické fakultě, Masarykovy univerzity v Brně.
Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva
Bakešová, Martina ; Cikrle, Petr (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji cihel ve světě i u nás. Následně je vyobrazena technologie výroby v minulosti i současnosti, s čímž úzce souvisí vývoj rozměrů cihly a její podoby. Na ukázkách cihel můžeme sledovat historický vývoj, jejich různorodost, změnu vzhledu, vlastností apod. Diagnostika historických zděných konstrukcí je řešena pomocí jednotlivých zkoušek. Důležitými zkouškami pro zhodnocení je stanovení rozměrů cihly, objemová hmotnost, nasákavost, pevnost v tlaku stanovená pomocí destruktivních i nedestruktivních zkoušek, pevnost v tahu za ohybu a také pevnost malty. U jednotlivých zkoušek je podrobně popsán postup jejího provádění. Výstupem je celkové shrnutí veškeré této problematiky.
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Pernová, Jana ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování přehledu historického vývoje železobetonu a betonářských výztuží, včetně vypracování podrobné metodiky postupu posouzení stavu mostních konstrukci. Ta je aplikována v praktické části na dvou na sobě nezávislých mostech. Zabývá se diagnostickým průzkumem objektu za použití nejmodernější technologie, a to georadarem Hilti PS1000, profometrem PM-630, které jsou doplněny sekanou sondou. Součástí je také statický výpočet zatížitelnosti, který současně hodnotí stav konstrukce.
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Pernová, Jana ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování přehledu historického vývoje železobetonu a betonářských výztuží, včetně vypracování podrobné metodiky postupu posouzení stavu mostních konstrukci. Ta je aplikována v praktické části na dvou na sobě nezávislých mostech. Zabývá se diagnostickým průzkumem objektu za použití nejmodernější technologie, a to georadarem Hilti PS1000, profometrem PM-630, které jsou doplněny sekanou sondou. Součástí je také statický výpočet zatížitelnosti, který současně hodnotí stav konstrukce.
Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce
Bakešová, Martina ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vypracování stručného přehledu historického vývoje cihel, metodiky diagnostiky zděných konstrukcí a jejich aplikace v praktické části pro vyhodnocení stavebního průzkumu zděné konstrukce, prováděného na Filozofické fakultě, Masarykovy univerzity v Brně.
Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva
Bakešová, Martina ; Cikrle, Petr (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji cihel ve světě i u nás. Následně je vyobrazena technologie výroby v minulosti i současnosti, s čímž úzce souvisí vývoj rozměrů cihly a její podoby. Na ukázkách cihel můžeme sledovat historický vývoj, jejich různorodost, změnu vzhledu, vlastností apod. Diagnostika historických zděných konstrukcí je řešena pomocí jednotlivých zkoušek. Důležitými zkouškami pro zhodnocení je stanovení rozměrů cihly, objemová hmotnost, nasákavost, pevnost v tlaku stanovená pomocí destruktivních i nedestruktivních zkoušek, pevnost v tahu za ohybu a také pevnost malty. U jednotlivých zkoušek je podrobně popsán postup jejího provádění. Výstupem je celkové shrnutí veškeré této problematiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.