Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fiskální aspekty stárnutí populace
Schmídová, Žaneta
Diplomová práce se zabývá identifikací vlivu stárnutí populace na veřejné finance v České republice. V práci je popsán vliv stárnutí populace na vybrané položky státního rozpočtu se zaměřením na státní výdaje. Největší pozornost je věnována starobním penzím. Dále se v práci vyskytuje odhad dopadu stárnutí populace na starobní penze pomocí koeficientu citlivosti a predikce výdajů na starobní penze na období 2018 až 2050. Následuje vyhodnocení dopadu na veřejné finance a jejich udržitelnost a návrh hospodářsko-politických doporučení.
Setrvání důchodců na trhu práce
Janoch, Jan ; Szabová, Lucia (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je porovnat faktory, které ovlivňují starobní důchodce v setrvání na trhu práce, neboť zapojení starších osob do pracovního procesu je nedílnou součástí důchodové reformy. První část je věnována aktuální situaci v ČR, tedy legislativním novinkám a vlivu odvětvové struktury, dosaženého vzdělání nebo ekonomického postavení na pracovní uplatnění důchodců. Z mezinárodního srovnání věku při opouštění pracovního trhu vyplynulo, že ČR je pod úrovní průměru EU. Proto následuje porovnání opatření uplatňovaných vládami evropských zemí, jako je například nastavení věkové hranice odchodu do důchodu, která v ČR právě prochází obdobím navýšení. Komparace ukazuje, že každý stát se k této problematice staví jinak -- ať už jde o podmínky souběhu penze a výdělečné činnosti, možnost vstoupení do předčasného důchodu, nebo výhody jejího odkladu. Lze konstatovat, že Česká republika provedla v tomto směru řadu změn, které by měly vést k dosažení úrovně jiných zemí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.