Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Omezení vlastnického práva a roj včel
Peřinka, Jindřich ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Omezení vlastnického práva a roj včel Abstrakt Tato práce pojednává o české právní úpravě rojového práva, která je především obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a její povaze vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z konkrétních omezení vlastnického práva. Autor si přitom pokládá otázku, zda je v občanském zákoníku nutné výslovně řešit problematiku roje včel vzhledem k tomu, že se jedná alespoň na první pohled o velmi kazuistické ustanovení. Diplomová práce je rozdělena na pět částí, jednotlivé části jsou následně rozděleny na kapitoly a případě podkapitoly. První část se zabývá obecně institutem omezení vlastnického práva, které se dělí na pojmová omezení, která stanovují základní principy omezení vlastnického práva a na omezení na základě konkrétních právních předpisů, mezi která můžeme řadit i sousedská práva, mezi která se tradičně řadí i práva související s rojem včel. Druhá část se zabývá historickým vývojem právní úpravy roje včel, přičemž důraz je kladen na kořeny této právní úpravy, které představovalo římské právo, dále na úpravu obsaženou v obecném zákoníku občanském z roku 1811 a následně je zkoumána úprava rojového práva za účinnosti středního občanského zákoníku z roku 1950 a občanského zákoníku z roku 1964. Třetí část se zabývá zahraniční právní úpravou problematiky roje včel,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.