National Repository of Grey Literature 1,337 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Influence of Health Regimen on Immune System
Kotrč, Jan ; Ehler, Edvard (advisor) ; Janoušková, Svatava (referee)
The diploma thesis deals with the influence of lifestyle on the immune system and project-based teaching of the immune system in elementary school biology. The theoretical part is devoted to embedding elementary school biology and topics covering the curriculum of the immune system in curricular documents and literary research of the immune system and related topics with regard to life management and the definition of project teaching. The aim of the practical part was to design, implement and evaluate the project teaching of the immune system, intended for the 8th year of primary school. The teaching evaluation was carried out in two parallel classes of the 8th grade at a selected primary school with a sample of 41 pupils. The goal of the evaluation was to verify the knowledge about the immune system and to find out the subjective evaluation of the implemented teaching for pupils of two eighth grades at a selected elementary school with an interval of two weeks. The data was collected using a pretest and posttest and a questionnaire to determine the subjective evaluation of the project day by the pupils. The goal of the implemented project was to acquire knowledge of the immune system and connect it with the already acquired knowledge of practical principles of life management and the development...
The history around us
Čejková, Lenka ; Uhlířová, Jana (advisor) ; Stará, Jana (referee)
The diploma thesis introduces the 5th grade students to the history of the place that is located in the area close to the school. With the help of the project, and therefore their own research, the pupils will discover the period of the 19th century through the life and work of Karel Jaromír Erben. Since the school is located near the Olšan Cemetery in Prague, the beginning and the end of the project are at these cemeteries, where K. J. Erben is buried. The work is divided into two parts. In the theoretical part, will be presented information about the situation in the 19th century. How Czechs and other nationalities lived before and after 1848. The work focuses on the important patriot Karel Jaromír Erben, who lived in the mentioned times and his work, which is still known to the general public. At the same time, the work also focuses on the pupil and the goals that are based on the RVP. The knowledge gained from the theoretical part will serve as the basis for the practical part. In the practical part, the work is directly focused on a specific project. Its plan, implementation, evaluation, reflection and self-reflection. KEYWORDS Karel Jaromír Erben, Olšany cemetery, people and the time - RVP, project, National museum,
Aplikace principů managementu změn dle metodiky PMBOK v odvětví výroby plastových výrobků
Ohnišťová, Pavla
This diploma thesis is focused on the planning of the complex relocation of the mass production of plastic parts to new production premises using the PMBOK methodology. On the basis of literature research, a theoretical overview of the fundamental key points is presented, which further serves to elaborate the detailed design part of the work. In the practical part of the work, according to the PMBOK methodology, the data obtained from the interview with the CEO and from the company's available materials are processed into comprehensive project documentation for a specific project of relocation. This methodology is subsequently generalized and basic recommendations and assumptions for possible implementation are given in order to be applicable for the similar projects of the companies in the same industrial sector.
Zmena informačného systému spoločnosti AB Diagnostik a.s.
Štrbáková, Barbora
Štrbáková, B. Change of Information System of AB Diagnostik a.s. Master's thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The master's thesis deals with the change of information system for CT and MR workplaces of AB Diagnostik a.s., which is managed by the project management standard PRINCE 2. The aim is to create a new system that meets the requirements of employees and opens up to a new type of users, namely patients and referring physicians. A new design and new processes are created to make the registration process more attractive and internal procedures more efficient. The system meets the requirements of digitization of healthcare in Slovakia and is connected to the NCZI and insurance companies.
Trendy ve vzdělávání - Laboratoř medicínské metrologie
Rybář, Jan ; Bachratý, Michal ; Smetánka, Andrej ; Onderčo, Peter ; Ďuriš, Stanislav ; Tesař, Jiří
Příspěvek se zabývá zabezpečením měření a měřidel v oblasti zdravotnictví, naše zdraví obecně závisí na správném měření. Aplikace metrologie do zdravotnictví se razí i v oblasti vzdělávání, kde je kladený důraz na metrologickou návaznost, mezilaboratorní porovnávací měření, používání certifikovaných referenčních materiálů, vývoj a používání referenčních metod. Právě zvyšování vzdělanostní úrovně v této oblasti se odráží v budované laboratoři medicínské metrologie v podmínkách Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Meditation, contemplation, spirituality in art
Dunajová, Karolína ; Fulková, Marie (advisor) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (referee)
This thesis focuses on the concepts of meditation, contemplation and spirituality in visual art. It tries to explain and describe them in the framework of artistic creation in historical and contemporary contexts, in general terms, but also in pedagogical and didactic theories and approaches. The aim of the thesis is to introduce the reader to these concepts within art, pedagogical theory and practice, and to find out how other educators work with these issues within art classes. The theoretical part describes various artistic movements, tendencies, approaches and inspirational perspectives on the themes of meditation, contemplation and spirituality through visual or performative works and artist's statements. The practical part includes the artist's approach to these themes in her own artistic elaboration of the artist's work realized outdoors. In the didactic part, specific artistic tasks and procedures are formulated, which are realized by the pupils of the Primary Art School in Štětí. The didactic work is concluded with a questionnaire survey of 23 respondents of primary and art schools. The results show how teachers work with the concepts in the school and personal level, in what ways they enrich the spiritual life of pupils in the context of teaching and where they look for suggestions,...
Immune System: Project Based Learning at the 2nd Level of Elementary School
Kotrč, Jan ; Ehler, Edvard (advisor) ; Pavlasová, Lenka (referee)
This thesis is focused on lifestyle and the relationship between lifestyle and the human immune system. The theoretical part is dedicated to the literary research of the immune system, its definition, physiology and anatomy and lifestyle factors, such as nutrition, physical activity, stress and hardening, as well as the definition of the concept of project teaching. Of all the connections between lifestyle and the immune system, this work devotes the most space to nutrition. The practical part of the work includes the design, implementation and evaluation of project teaching in the scope of four lessons at the 2nd grade of the elementary school in Radonice. I designed the project called "How to support immunity" as a project intended to be implemented within the subjects of the Human and health education area and is included in the 6th grade. It is a year-long project that requires the creation of several working groups. The duration of the project is one teaching day (four teaching hours). The goal of the project is to connect knowledge of practical principles of life management to support the optimal function of the immune system in everyday life, as well as the development of competencies such as the ability to search, sort and present information and collaborate on a common task. The final...
Project of a process design in a contributory organization
Novotná, Irena ; Veselý, Josef (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
The diploma thesis deals with the practical use of project management methods and procedures. The introductory part of the thesis is devoted to the theoretical starting points focused on the issues addressed in the diploma thesis, which will be used in the elaboration of the design part. Based on the analysis of the current situation of the organization and its evaluation, a process is selected for which a project will be developed in the design part. This process is the implementation of a newly created directive regulating the area of safety, which is not only important for the organization from the point of view of the set quality standards, but is also a condition for the successful defense of SAK accreditation.
Optimising Project Management in Industry
Albrecht, Robert ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou projektového řízení ve firmě a k tomu využívá řadu nástrojů pro zachycení stavu tamní situace. Cílem analýzy je vytvoření teoretického výstupu, který slouží jako potřebný základ pro návrh vylepšení. Navrhována vylepšení jsou zpracována za použití standardních nástrojů projektového řízení a poskytují stručné a úplné shrnutí, které popisuje vylepšení v dostatečné míře, aby je bylo možné implementovat.
The Use of Project Management in Application Development in a Company
Pavliňák, Lukáš ; Janoušek, Petr (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
The bachelor's thesis is focused on the use of project management methods in the development of an application for a company. The first part deals with the theoretical concepts and methods that are used in the design part. The analytical part describes the current state of the company AUTOCONT a.s., where the project is implemented, and the way projects are managed there. It also describes the project itself, for which the design part of the thesis refers to the use of project management tools to develop an application for the Microsoft Dynamics 365 Business Central enterprise information system.

National Repository of Grey Literature : 1,337 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.