Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroba mražených krémů
Jedličková, Markéta
Bakalářská práce nese název výroba mražených krémů. V úvodu jsou mražené krémy definovány z hlediska složení, výroby, výživové hodnoty. Cílem bylo zaměřit se na jednotlivé komponenty, jejich alternativy, včetně surovin, obsahující bioaktivní látky, které mohou být přínosem pro zdraví člověka. Druhá část pojednává o jednotlivých krocích výroby. Další část prozkoumává sortiment výrobků na českém trhu v některých obchodních řetězcích. Obsahuje rozdělení mražených krémů do charakteristických legislativních kategorií dle obsahu tuku, sušiny a značení na obalu. Poslední kapitola obsahuje praktikum výroby mraženého krému sorbet citrónový s následným senzorickým zhodnocením.
Cesty domovem. Mýtus krajiny - Třeboňsko
HÜTTEROVÁ, Daniela
Diplomová práce je rozdělena na dvě části - na část praktickou a část teoretickou. Praktická část {\clqq}Cesty domovem`` je tvořena 10 kresbami z třeboňské oblasti. Teoretická část {\clqq}Mýtus krajiny {--} Třeboňsko`` je souhrnem odborných informací o třeboňské krajině, ale také souhrnem vlastních zkušeností studentky s touto oblastí.
Problematika MHD v Českých Budějovicích
Čarková, Eva ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Jirsák, Petr (oponent)
- teoretická část - MHD základní charakteristika - infrastruktura v MHD - dopravní prostředky - dopravní procesy - význam MHD a ID - turistický provoz - dopravní ceniny - praktická část - historie - Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - vozový park - integrovaná doprava - tarify a ceny - linky a tratě - problémy MHD v ČB
Finanční analýza společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Frinta, David ; Olejníková, Hana (vedoucí práce) ; Komínek, Tomáš (oponent)
Práce analyzuje vývoj finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v letech 2001 až 2006. Úvod práce náleží teoretické části, která objasňuje strukturu, postupy výpočtů a způsoby hodnocení dosažených výsledků. Následuje praktická část práce. Ta na základě provedených výpočtů hodnotí finanční zdraví a úroveň finančního řízení společnosti. Na finanční analýzu navazuje srovnání podniku s průmyslovým odvětvím. V této části dochází k porovnání a vyhodnocení finanční situace společnosti v rámci celého odvětví. Závěrem práce shrnuje zjištěné skutečnosti.