Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika MHD v Českých Budějovicích
Čarková, Eva ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Jirsák, Petr (oponent)
- teoretická část - MHD základní charakteristika - infrastruktura v MHD - dopravní prostředky - dopravní procesy - význam MHD a ID - turistický provoz - dopravní ceniny - praktická část - historie - Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - vozový park - integrovaná doprava - tarify a ceny - linky a tratě - problémy MHD v ČB