Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice
KAHOVCOVÁ, Sally
Bakalářská práce se nejprve zabývá stručnými informacemi o hlavních etapách vývoje středního školství ve Strakonicích, hlavní část práce se soustředí na historii Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice. Zevrubné popsání těchto etap vedle uvedení dosud nepublikovaných informací jsou základní cíle této bakalářské práce. Pro naplnění cílů se vycházelo z historické a heuristické metody, včetně komparativní analýzy i řízených rozhovorů s pamětníky a se současným managementem školy.
Sebeprezentace fotografické tvorby: projekt vzdělávací akce
Horáček, Michal ; Smékalová, Lucie (vedoucí práce) ; Kateřina, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Sebeprezentace fotografické tvorby: projekt vzdělávací akce" si klade za cíl vytvořit konkrétní projekt vzdělávací akce pro určitou skupinu studentů. Obsahuje návrh vzdělávací akce, která bude rozdělena do čtyř bloků přednášek, prezentací, workshopů a diskusí. Hlavním tématem vzdělávací akce je umění správné sebeprezentace. Konkrétně budou bloky zaměřeny na zlepšení schopností a dovedností nezbytných k úspěšné prezentaci vlastního portfolia studentů, bude se proto věnovat práci s programy Microsoft PowerPoint a Adobe Bridge, schopnostem efektivního výběru fotografií a ostatních mediálních děl, korektnímu vystupování před publikem i zásadám prezentování a zanechání dobrého dojmu. Je určen pro studenty třetího a čtvrtého ročníku oboru Užitá fotografie a média na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze 1. Projekt vzdělávací akce je vytvořen v souladu s teorií tvorby vzdělávacích akcí, která je shrnuta a popsána v první části bakalářské práce.
Sto let historie vzdělávání v průmyslové škole ve Volyni v letech 1914-2014
KOPKA, Ivo
Tato diplomová práce pojednává o vývoji volyňské průmyslové školy za posledních sto let (v letech 1914-2014). Vzhledem k dlouhé a bohaté historii této druhé nejstarší fungující průmyslové škole, bylo zmapováno posledních sto let. Dělení kapitol je podle změn názvu školy, kdy tato změna odráží i určitou společenskou situaci. V práci je popsán vývoj školy, její kapacitní problémy, které se dlouho řešily hledáním vhodného místa pro výstavbu a následnou stavbou školního areálu, problémy s ubytováním a stravováním žáků. Jsou zachyceny změny související se změnami politické situace, změny délky studia, vyučovaných oborů, aktivit žáků atd. Určitý prostor je věnován prezentaci školy na veřejnosti (soutěže, výstavy, semináře). V práci se objevují i některé zajímavosti, které dokreslují danou dobu. Práce čerpá zejména z archivních materiálů Státního okresního archivu Strakonice, almanachů a výročních zpráv školy a školních kronik. Tato práce by měla přispět ke zmapování dějin školství ve Volyni.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.