Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ubývá mladých podnikatelů, roste počet podnikajících seniorů
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Analýza podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil na aktuální téma.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 7-8/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyse ecosystems that are not only home to successful business companies but they also support the creation and growth of new founded startups. Furthermore, the thesis includes a manual that contains valuable information that might help inexperienced entrepreneurs grasp some fundamental ideas behind the business launch. In the final part, various places that support or help startups in the region of Brno are mentioned. The content of the manual is based on the author’s practical experience from both the startup environment and the events for beginner entrepreneurs.
Ekonomické a organizační aspekty zavedení elektronické evidence tržeb
BARTŮŇKOVÁ, Kristina
Bakalářská práce se zaměřuje na jedno z nejaktuálnějších politických a ekonomických témat, kterým je elektronická evidence tržeb. Výzkumy Českého statického úřadu ukázaly, že nevykázané příjmy jsou ve výši 170 mld. Kč ročně, proto je toto opatření pro Českou republiku tak důležité. Práce se zaměřuje na objasnění všech důležitých pojmů z pohledu legislativy, vysvětlení účelu přijetí toho opatření, způsoby technického řešení pro podnikatele a vyhodnocení úspěšnosti první etapy elektronické evidence tržeb. Hlavním cílem bakalářské práce je vyčíslit náklady v prvním roce realizace elektronické evidence tržeb u třech vybraných subjektů. Práce obsahuje ještě dva dílčí cíle. Prvním z nich je vyčíslení nákladů na implementaci modulu EET do vybraných účetních programů a druhým je komparace názorů vybraných profesních komor a asociací.
Pro-environmentální chování podnikatelů z hlediska jejich motivace
HOJDÁNEK, Petr
Cílem mé bakalářské práce je zjištění pro-environmentálního chování podnikatelů a jejich motivace k tomuto chování. Nalézt vnitřní a vnější faktory, které na ně působí a ovlivňují podnikatele v jejich dalším podnikatelském směřování. Zjistit jaké typy těchto faktorů existují. A v jakém prostředí vznikají. V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na úzkou skupinu podnikatelů, která působí v jednom odvětví a má srovnatelné podmínky jak v legislativě, tak v možnostech zlepšení pro-environmentálního chování v daném regionu. Při přímém dotazování podnikatelů zjišťuji, jaké je povědomí o konceptu trvalé udržitelnosti rozvoje s co nejmenšími ztrátami na přírodních zdrojích. Zda podnikatelé vnímají zelené směřování společnosti za negativní nebo naopak za přínos. Za použití škály HEP a NEP jsem zjišťoval, zda se podnikatelé ztotožňují s pro-environmentálními názory či nikoliv. Tato data jsem využil i k ucelenému obrazu současného podnikatelské pohledu na tuto problematiku.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - v roce 2015
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2016 - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.