Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů
Boriová, Soňa ; Novák, Martin ; Sázelová, Sandra
Zborník prezentuje abstrakta přednášek z interdisciplinární konference MAM II (Mikulovský Antropologický Mítink) - příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a interdisciplinárním slova smyslu, ale také z paleolitické archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, ekologie a dalších příbuzných oborů studujících pleistocén a holocén, zejména informace z nových výzkumů, výsledky dílčích analýz, předběžné zprávy nebo nově publikované studie.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním: Nerostné suroviny
Janeček, O. ; Veselý, B. ; Malkovský, M. ; Rückl, Pavel
IV. část hodnotící zprávy tvoří tyto dílčí studie: IV.1. Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí (rešerše), IV.2. Výskyt neuhelných nerostných surovin (vlastní zpracování), IV.3. Pískovna Údlice a model rekultivace (vlastní zpracování), IV4. Ostatní nerudné suroviny (vlastní zpracování) a IV.5. Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT (vlastní zpracování).
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním: Nerostné suroviny
Janeček, O. ; Malý, T. ; Dvořák, Z. ; Rückl, Pavel
IV. část hodnotící zprávy tvoří tyto dílčí studie: IV.B.1 - Doprovodné suroviny severovýchodní části hnědouhelné pánve, IV.B.2 - Sběratelsky zajímavé lokality pánve a okolí (stav mineralogických nálezů SHP, významné paleontologické lokality SHP, mineralogické lokality Krušných hor, DNT, Údlice), IV.B.3 - Poddolovaná území - přehled, IV.B.4 - Sesuvy v pánvi - přehled.