Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Standardy a kódování zdrojového kódu PHP
Pospíšilík, Oldřich ; Kužela, Alois (oponent) ; Marušinec, Jaromír (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt pojednává o metodice psaní zdrojových kódu a jejich vlivu na efektivitu programování. Dále potom možností odhalování metodických chyb ve zdrojovém kódu PHP. Konkrétně je rozebrána možnost integrace nástroje pro statickou analýzu v rámci vybraného vývojového týmu. Jako vývojový tým byl konzultantem Ing. Michalem Juroszem zvolen programátorský tým, který má na starosti vývoj a rozšiřování internetového informačního systému VUT v Brně. V této prácí jsou uvedeny nejzajímavější současné nástroje pro statickou analýzu jazyka PHP. Po zhodnocení a následném výběru nástroje a dalšího postupu je vypracována analýza a neformální specifikace nástroje. Následuje podrobný návrh, popis implementace a integrace.. V závěru najdeme zhodnocení celé této práce, přínos pro programátorský tým a pokračování vývoje nástroje.
Kauzální analýza chyb řídících programů
Čapková, Hana ; Vojáček, Zdeněk (oponent) ; Lacko, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik softwarových chyb vedoucí k typologii příčin chyb inspirované kognitivní psychologií a srovnání technik a metodik softwarového vývoje z hlediska validace a verifikace produktu. Bakalářská práce byla zpracována s ohledem na potřeby a požadavky zadavatelské firmy zaměřené na vývoj softwarových produktů v oblasti technologie Voice over IP (VoIP) a poskytuje náměty k modifikacím stávajícího systému evidence softwarových chyb a jejich příčin.
Environmentální výchova jako průřezové téma
Šafářová, Sandra ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Jančaříková, Kateřina (oponent)
Teoretická část práce shrnuje koncepci environmentální výchovy v českých kurikulárních dokumentech a porovnává koncepce finského a slovenského pojetí průřezových témat. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je využitelnost naučných středisek ekologické výchovy a zjistit důvod, proč případně školy nevyužívají naučná střediska. Výzkumná část se zabývá využitelností Doporučených očekávaných výstupů pro základní vzdělávání a tím, jak reálně probíhá výuka EVVO na školách. Výzkum ukázal, že určitá vágnost RVP ZV umožňuje školám až moc volné pojetí EVVO. Pedagogové postrádají metodiky do svých předmětů, kam mají přesně zařazovat EVVO. Důvod, proč pedagogové nenavštěvují naučná střediska ekologické výchovy jsou ceny nabídek programů pro školy.
Standardy a kódování zdrojového kódu PHP
Pospíšilík, Oldřich ; Kužela, Alois (oponent) ; Marušinec, Jaromír (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt pojednává o metodice psaní zdrojových kódu a jejich vlivu na efektivitu programování. Dále potom možností odhalování metodických chyb ve zdrojovém kódu PHP. Konkrétně je rozebrána možnost integrace nástroje pro statickou analýzu v rámci vybraného vývojového týmu. Jako vývojový tým byl konzultantem Ing. Michalem Juroszem zvolen programátorský tým, který má na starosti vývoj a rozšiřování internetového informačního systému VUT v Brně. V této prácí jsou uvedeny nejzajímavější současné nástroje pro statickou analýzu jazyka PHP. Po zhodnocení a následném výběru nástroje a dalšího postupu je vypracována analýza a neformální specifikace nástroje. Následuje podrobný návrh, popis implementace a integrace.. V závěru najdeme zhodnocení celé této práce, přínos pro programátorský tým a pokračování vývoje nástroje.
Kauzální analýza chyb řídících programů
Čapková, Hana ; Vojáček, Zdeněk (oponent) ; Lacko, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik softwarových chyb vedoucí k typologii příčin chyb inspirované kognitivní psychologií a srovnání technik a metodik softwarového vývoje z hlediska validace a verifikace produktu. Bakalářská práce byla zpracována s ohledem na potřeby a požadavky zadavatelské firmy zaměřené na vývoj softwarových produktů v oblasti technologie Voice over IP (VoIP) a poskytuje náměty k modifikacím stávajícího systému evidence softwarových chyb a jejich příčin.
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie ; Olšan, Jiří ; Ehrlich, Marek
Plný text: nusl-204295_01 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_02 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_03 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_04 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_05 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_07 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_08 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_09 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_10 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_11 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_12 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_13 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_14 - Stáhnout plný textPDF
Příloha 4a Oponentura: nusl-204295_06 - Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.