Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Racionalizace technologie vrtání
Rozum, Josef ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. Racionalizační opatření jsou zaměřena především na vhodnou volbu technologie vrtání a požité nástroje. Dle ekonomického vyhodnocení byla vybrána nejvhodnější varianta pro vrtání děr.
Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek
Fišerová, Zuzana ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.
Broušení ložiskových kroužků
Růžička, Daniel ; Prokop, Jaroslav (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických tolerancí vnitřních oběžných drah vnějších ložiskových kroužků. Jako nejkvalitnější bruska je výsledně označena nejnovější (typu CNC), nicméně druhá v pořadí (i druhá nejmladší) je jí svojí kvalitou velmi blízko a závěrem je uvedeno, že je její nákup i provoz výhodnější.
Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek
Fišerová, Zuzana ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Racionalizace technologie vrtání
Rozum, Josef ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. Racionalizační opatření jsou zaměřena především na vhodnou volbu technologie vrtání a požité nástroje. Dle ekonomického vyhodnocení byla vybrána nejvhodnější varianta pro vrtání děr.
Broušení ložiskových kroužků
Růžička, Daniel ; Prokop, Jaroslav (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických tolerancí vnitřních oběžných drah vnějších ložiskových kroužků. Jako nejkvalitnější bruska je výsledně označena nejnovější (typu CNC), nicméně druhá v pořadí (i druhá nejmladší) je jí svojí kvalitou velmi blízko a závěrem je uvedeno, že je její nákup i provoz výhodnější.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.