National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Art education and arts in Štětí
Šachová, Eliška ; Fišerová, Zuzana (advisor) ; Francová, Sylva (referee)
The diploma thesis called Visual arts education and artistic creation in Štětí describes the teaching and the conception of Visual arts in Štětí. The methods of qualitative research were implemented, namely the observations of the art teachers in practice, the interviews with the teachers and the statements of the pupils. All these methods were used in order to answer the research question. Another aim of the diploma thesis is to describe the educational and cultural institutions. In the practical part, the Visual arts project focusing on a particular space and situation is introduced. KEYWORDS Art education;arts; city of Štětí; educational intitutions; art education project
Graduation from art education
Vozný, Martin ; Fišerová, Zuzana (advisor) ; Fulková, Marie (referee)
Vozný, M.: Graduation from art education. [Diploma thesis] Prague 2019. Charles University - Faculty of Education, Department of art education, počet stran:85. The diploma thesis focuses on the topic of graduation, specifically on the graduation from art education. Within the theoretical aspects, study documents, the Education Act and the relevant decrees are examined in terms of form and content. Part of the thesis is also a research part that is based on qualitative research. It brings the knowledge created on the basis of the visits made and performs structured in-depth interviews with audio recordings at pre-selected grammar schools. The information obtained from the field continues to reflect and undergo the relevant research proposal, which is an established theory. Audiobooks from research interviews are subsequently overwritten and open, axial and selective encoding of documents. The output is a look at the newly discovered relationships and categories that are related to the creation of the content, form and reflection of the graduation from art education. The result of the thesis is the creation of the own design of graduation from art education, which is based on a semantic approach. Keywords: Graduation, art education, research, upper secondary school, curricular documents, education...
See and Be Seen
Zoubková, Andrea ; Fišerová, Zuzana (advisor) ; Kitzbergerová, Leonora (referee)
Diploma thesis deals with phenomenon of social network coopering with visual content (Instagram and Facebook), particularly as a conception of platforms as a place for individual self-presentation and also as place in which massive deformation of reality comes about. Didactic part is aimed to project thematic whole of art exercise into an art education in which cultivation of student's visual literacy should take place in area of working with identity in virtual reality. Explorative probe pursuing forms of self-representation and using symbols of self-representation of students will focus on mystification by image. Thesis will be based on author dialogue with a piece art of René Magritte "Ceci n'est pas une pipe.". KEYWORDS Self-presentation; new media; social network; photography; identity; manipulation; sign; deformation of reality; art education
What would we make today?
Marešová, Klára ; Fišerová, Zuzana (advisor) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (referee)
Bakalářská práce má za cíl představit přístup pedagogů výtvarné výchovy k plánování výuky a jejímu pojetí s ohledem na vztah základních didaktických kategorií k realitě. Ačkoliv je výtvarný pedagog vázán kurikulárními dokumenty, nedisponuje učebnicemi jako podklady pro přípravu vyučovacích hodin. Inspiraci tudíž čerpá z jiných zdrojů. V současné době nabývá na významu především platforma internetu, zejména sociálních sítí. Výzkumná část práce proto představí na základě kvalitativního etnografického výzkumu Facebook a jeho vybrané skupiny, které slouží především k inspiraci prostřednictvím sdílení vizuálního obsahu. Ukáže, jaké nápady na výtvarnou činnost se ve skupinách objevují a s jakou odezvou jsou přijímány. Otevřením problematiky tohoto fenoménu chce práce poukázat na možná rizika nekritického přijímání sdíleného obrazového materiálu, ale také na pozitiva, která v tomto kontextu současná doba přináší. Praktická část práce předkládá několik vybraných úkolů prezentovaných na sociálních sítích v autorském přepracování. KLÍČOVÁ SLOVA výtvarná výchova, učitelovo pojetí a plánování výuky, didaktická transformace, inspirační zdroje
Art Project - Guidelines for Beginners
Klapková, Aneta ; Kafková, Helena (advisor) ; Fišerová, Zuzana (referee)
The bachelor thesis focuses on the definition of the concept of art series and its successful and unsuccessful strategies, which can be encountered in their planning. In the theoretical part I utilize theoretic and professional knowledge of the art series and their categories. I will also focus on the development of children's drawing in preschool age and on art activities in kindergarten. In the practical part I will propound my own art series, which will arise the subject of my empirical sound. The research will be comprised of a reflection of the art series and the self- reflection of my own previous art series planning.

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Fišerová, Žaneta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.