National Repository of Grey Literature 47 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Methodology for assessment of the physical condition of modern library collections, version 2.0
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka
Cílem metodiky je sjednocení postupů při průzkumu novodobých knihovních fondů po desetiletém vývoji aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů. Metodika umožní knihovnám a institucím uchovávajícím novodobé knihovní fondy získat průzkumem srovnatelné soubory dat, které bude možné využít pro plánování konzervačních zásahů jako je odkyselování, restaurování, ambulantní opravy a případné další operace. Metodiku však bude možné využít i pro rozhodování o ochranném reformátování, digitalizaci, akvizici atd. Výsledky průzkumů bude možné sdílet různými institucemi. Cílem metodiky je vytvořit praktický a standardizovaný návod pro zjištění fyzického stavu knihovních fondů a podrobný způsob jednotlivých kroků průzkumu fyzického stavu knih a písemných dokumentů tak, aby byly výsledky průzkumu fondů srovnatelné a statisticky vyhodnotitelné.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology for the research of regional mutations of modern periodicals
Vandasová, Anna, ; Korhoň, Miloš, ; Chlupová, Radka, ; Brožek, Aleš, ; Ludvíček, Josef ; Šťastná, Petra, ; Svobodová, Jaroslava, ; Bařinová, Kristýna, ; Žabička, Petr,
Cílem metodiky výzkumu regionálních mutací novodobých periodik je především seznámit uživatele se současným i minulým stavem v oblasti zpracování novodobých periodik a evidence jejich regionálních mutací a mutačních vydání. Jádro metodiky tvoří podrobný popis aplikace PerMonik - tedy systému pro evidenci periodik.
Fulltext: Download fulltextPDF
Political and educational role of public libraries in the 50 and 60 years in Ostrava region
Nováková, Zuzana ; Večeřová, Petra (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Political and educational role of public libraries in the 50 and 60 years in Ostrava region The thesis is focused on cultural politics of the communist regime in the 50s and 60s of the 20th century in relation to public libraries. Based on archival materials the main attention is paid to the situation in the Ostrava region Cultural policy was aimed in two directions. First through repression, when citizens were banned from access to ideas and works that the regime considered as harmful or objectionable. This activity was implemented by censorship of printed materials, sorting of collections and persecution of opponents. Second way to filling the gaps after undesirable denied authors by pro-regime publications, written in the style of socialist realism. Public libraries were using different sorts of methods how to bring readers to this new literature and how to bring them up to be loyal and conscious builders of socialism - e.g. discussions and reader's conferences, literature contests and polls, Fucik's badge, Month of books and so on. The focus is also on libraries promotion of actions and activities supporting the policy of the Party and the government, such as celebrations of party anniversary, recruitment in mining, atheistic education of readers etc.
Care of plastic bookbindings - conditions of storage, handling and access
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Knotek, Vítězslav ; Šipošová, Nikola ; Novotná, Dana ; Sharai, Hanna ; Brožek, Jiří, ; Kalousková, Radka ; Malinová, Lenka
Metodika obsahuje informace o plastech vyskytujících se v knihovních fondech a faktorech iniciujících degradační procesy i jejich charakteristické projevy. Jsou představena opatření a strategie manipulace a ukládání knihovních fondů s ohledem na přítomnost syntetických materiálů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Restoration and conservation of synthetic binding elements of modern library collection
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Knotek, Vítězslav ; Šipošová, Nikola ; Novotná, Dana ; Sharai, Hanna ; Brožek, Jiří, ; Kalousková, Radka ; Malinová, Lenka
Cílem daného památkového postupu je přiblížení problematiky péče o knižní vazby obsahující syntetické materiály. Památkový postup reprezentuje výsledky vývoje a ověření metodik a pracovních postupů konzervace a restaurování syntetických materiálů v novodobém knihovním fondu. Dále se památkový postup zaměřuje na popis restaurátorských postupů, k nimž lze přistoupit při výskytu popsaných poškození. Rovněž jsou zde uvedeny doporučené podmínky uložení vazeb se syntetickými prvky a podmínky vystavování vazeb tohoto typu.
Methodology of non-invasive survey of library units
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Novotná, Dana ; Součková, Magda ; Kazanskii, Andrei ; Blecha, Tomáš ; Popelková, Daniela ; Kohoutová, Kristina ; Kocour, Vladimír
Cílem předkládané metodiky je představení vybraných technologií a postupů pro průzkum knihovních dokumentů, u kterých je předpokládán výskyt sekundárně použitých textových nosičů (tzv. zlomků), historicky cenných fragmentů poškozených nebo odstraněných textů a provenienčních znaků, vnitřních defektů knižní vazby nebo napadení hmyzem.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology of plastic bookbindings survey in the modern library collection
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Novotná, Dana ; Šipošová, Nikola ; Sharai, Hanna ; Knotek, Vítězslav ; Komárek, Josef, ; Brožek, Jiří, ; Kalousková, Radka ; Malinová, Lenka
Cílem předložené metodiky je návodný postup, jak pomocí uvedených technik a metod získat informaci o složení a charakteru syntetických materiálů ve fondu, identifikovat druh materiálu a na základě informací z dalších zdrojů získat přehled o rizicích ovlivňující dobrý fyzický stav fondu. Získané informace umožní kvalifikovaně rozhodnout o způsobu další péče o tyto sbírky. Představená metodika je zaměřena na identifikaci druhů plastů vjemovou i instrumentální, která je nezbytná k eliminaci negativních důsledků degradace plastů v knižní vazbě.
Fulltext: Download fulltextPDF
UKRR – a collaborative collection management strategy
Appleyard, Andrew
The British Library is one of the greatest research libraries in the world. It holds in excess of 150 million items, from original print newspapers to manuscripts, books, journals sound recordings and unique personal archives. The collection is both historic and contemporary bringing together the nation’s memory for the purpose of cultural appreciation and research. In terms of meeting its defined purposes1, the British Library (BL) must transform to meet the current and future needs of research demands because the way in which society seeks knowledge has changed. The traditional library is one of card catalogues and reference numbers that navigate the researcher in an analogue world to the knowledge they seek. Nowadays researchers expect the data and content in their hands anywhere, in dynamic and social spaces, rejecting the past norms of formal research establishments. As the BL adjusts to accommodate this need it must still maintain access to its print collections and of course preserve them for future generations. The UK Research Reserve (UKRR) project set the ambitious target of saving 100km of shelf space within University Libraries by de-duplicating low use print journals on the premise that a master, accessible copy is held by the BL. This collaboration between the BL, UK Higher Education and (formerly) the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) has subsequently delivered 128km of library shelf space amounting to £29m in capital savings, and over £18m in recurring estate management costs. This paper describes the evolution of the new access and preservation approach building on the UKRR project outcomes. It will explain how print preservation and access can fit harmoniously alongside a digital strategy reflecting the need for a wider access model that democratises access to content whilst ensuring preservation for future generations. It will also contextualise the approach as part of the national Library’s mandate and why the combination has proven to be a recipe of success.
Fulltext: idr-1381_1_paper - Download fulltextPDF
Slides: idr-1381_3_presentation - Download fulltextPDF
Video: idr-1381_2_video - Download fulltextMP4
Cooperative Storage Library Switzerland (CSLS): sharing of content and resources – providing quick and modern services
Tschirren, Daniel ; Grossgarten, Astrid
In the Speicherbibliothek/CSLS libraries of ZHB Luzern, UB Basel, ZB Zuerich, UZH Zuerich and St. Gallen University Library store parts of their holdings. Storage room is tight and expensive in the cities and holdings are growing faster than sorting out of duplicates is being made. A centralized storage unit in a rural area with good traffic connection seemed a logical solution. In 2016 the Speicherbibliothek came into gear. It is build and equipped like a modern high density fully automated storage unit. With regard to monographs and anthologies the stored items belong still to the giving library and still appear in their catalogue system. These items are the so called individual stock of the partners and can be borrowed. With regard to journals things are different. Most of them are now part of the so called collective stock. The goal is a complete series of a stocked journal title. In case of a user request to copies out of a journal the pages will be copied and sent via a workflow system either to the reader or a library. The journal volume itself will not leave the storage unit anymore. The partners of Speicherbibliothek use the same workflow system (MyBib eDoc®) to manage and monitor their lending processes. In the background this system routes the incoming lending or copy requests from the library patrons to CSLS and manages the automated delivery of scanned pages. In addition to the above described outlines the presentation will include following aspects: Restrictions of copyright, Conservational issues, Deduplication (virtual and physical), Visibility of stored items in the catalogue and for the user/impact on requests, Financial aspects vs. librarian wishes
Fulltext: idr-1371_1_paper - Download fulltextPDF
Slides: idr-1371_2_presentation - Download fulltextPDF
Video: idr-1371_3 - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 47 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.