Original title: Metodika průzkumu plastových knižních vazeb v novodobém knihovním fondu
Translated title: Methodology of plastic bookbindings survey in the modern library collection
Authors: Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Novotná, Dana ; Šipošová, Nikola ; Sharai, Hanna ; Knotek, Vítězslav ; Komárek, Josef, ; Brožek, Jiří, ; Kalousková, Radka ; Malinová, Lenka
Document type: Methods
Year: 2021
Language: cze
Abstract: Cílem předložené metodiky je návodný postup, jak pomocí uvedených technik a metod získat informaci o složení a charakteru syntetických materiálů ve fondu, identifikovat druh materiálu a na základě informací z dalších zdrojů získat přehled o rizicích ovlivňující dobrý fyzický stav fondu. Získané informace umožní kvalifikovaně rozhodnout o způsobu další péče o tyto sbírky. Představená metodika je zaměřena na identifikaci druhů plastů vjemovou i instrumentální, která je nezbytná k eliminaci negativních důsledků degradace plastů v knižní vazbě.
Keywords: information files organisation; knihovní fondy; knižní vazby; ochrana knihovních fondů; organizace informačních fondů; plasty; preventivní péče o knihovní fondy; spektrometrie; vědecký výzkum
Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Library of the Czech Republic (web)
Original record: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093711&local_base=KKL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-454986


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of the Czech Republic
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2022-01-02, last modified 2022-01-02


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share