National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Report of the research of the Coleoptera in Bird Park Josefovké meadows 2017
Kopecký, Tomáš
Research of the Coleoptera, was provided in year 2017 in Bird Park Josefovské meadows (Královéhradecký district, Czech Republic). This global entomology research is the first, which was in this locations make. By the research has been found 217 species of Coleoptera, therefrom 6 species are protected in Czech republic: Carabus ullrichi ullrichi Germar, 1824 , Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1892, Cicindela campestris campestris Linnaeus, 1758, Brachinus explodens Duftschmid, 1812, Meloe proscarabaeus Linné, 1758 and Oxythyrea funesta (PODA, 1761). Also has been documented five species from Red list of invertebrate of Czech Republic (Farkač, Král & Škorpík 2005): Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777 – (EN); Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) – (NT); Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – (NT); Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – (VU) and Grypus brunnirostris (Fabricius, 1792) – (VU). In the database of AOPK is also reported species Hydrophilus piceus (Linné, 1758) wich is documented in Red list (Farkač, Král & Škorpík 2005) as critically endangered.
Fulltext: Download fulltextPDF
What wood for wood buildings?
Beránková, Jitka
Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood requirements for the wooden construction. Several principles and important information on the required wood properties are brought to you by the Timber Institute in Prague.
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological survey of the nature reserve Dubno. Results 1999-2000 - butterflies (Lepidoptera).
Mikát, Miroslav ; Maršík, Ladislav ; Fiala, František
Doložen výskyt 289 druhů motýlů, faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány v textu. Z druhů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 : otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla; druhy v programu NATURA 2000: modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous).
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological survey of the locality Wetland meadows near Jetřichov
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav
Zjištěny druhy zachovalých mokřadních a rašelinných lučním společenstev, např. modrásek Maculinea nausithous, perleťovec kopřivový Brenthis ino, můry Celaena leucostigma, Mythimna impura a Xestia sexstrigata. Lesní a arborikolní druhy např. píďalky Deileptenia ribeata a Puengeleria capreolaria, a lokální druhy brouků Rabocerus gabrieli a lesknáček Epuraea distincta. Xerofilní druhy, jako např. zaviječ Pempeliella ornatella, můra Calophasia lunula, okáč zední (Pararge megera) pronikají od suchých úhorů od železnice v s. části lokality.
Fulltext: Download fulltextPDF
Report on entomofaunistic survey of the proposed nature reserve Peklo
Mikát, Miroslav
Přehled zpracovaného materiálu brouků z vlastního výzkumu - zjištěno 111 druhů. Fauna poukazuje na vysokou zachovalost lesních porostů. Byla navrženydoplňující zásady k ochraně entomofauny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of the inventory survey of butterflies with daily activity (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) in a nature reserve and a European significant site Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Betula - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Kaňová, Dáša ; Buchta, Ivan ; Rokytová, Lenka ; Zabecka, Jadwiga ; Fišerová, Helena ; Hrdlička, Petr ; Kula, Emanuel
Cílem zprávy bylo na základě studia fyziologie a složení břízy, výživy, půdního a imisního prostředí poznat a zhodnotit širší souvislosti a kauzální vazby mezi stresujícími faktory (imise, hmyz, houby, abiotické vlivy) a břízou (Betula pendula Roth) a vymezit jejich dopad na celkový zdravotní stav náhradních porostů břízy v konkrétních stanovištních podmínkách imisní horské oblasti Krušných hor a Děčínské pískovcové vrchoviny, jako jeden z podkladů pro uplatnění břízy v revitalizačním procesu a obnovy lesů ve východním Krušnohoří. Zpráva obsahuje abstrakta publikačních aktivit řešitelů a oponentské posudky.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.