Original title: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Translated title: Results of the inventory survey of butterflies with daily activity (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) in a nature reserve and a European significant site Střemošická stráň
Authors: Zámečník, Jaroslav
Document type: Research reports
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Muzeum východních čech v Hradci Králové
Abstract: Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Keywords: environment protection; environmental management; pennates; wildlife reservations; faunistika; inventarizační průzkum; křídlatí; Lepidoptera; management životního prostředí; ochrana životního prostředí; přírodní rezervace; rozšíření druhů
Citation: Zámečník J., 2007: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evrospky významné lokalitě Střemošická stráň . Msc. Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje a Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 34 pp.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295559


The record appears in these collections:
Culture > Museums > Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové
Reports > Research reports
 Record created 2017-04-26, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share