Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A Proposal and Optimization of Cutting Conditions for Turning of a Cemented Workpiece
Heiserová, Sofia ; Sedlák, Josef (oponent) ; Kouřil, Karel (vedoucí práce)
This final thesis is aimed at optimalisation of hard turning process of cemented workpiece. First part is focused on the study of factors of hard turning. In the second part the work deals with the proposal and conduction of experiments of new cutting parameters in chosen factory. The durability of cutting edges is monitored. This monitoring is based on the evolution of roughness of machined workpieces. Based on the data evaluation, the best cutting edge is selected and used for final optimalisation experiments. Production cost of operational section is calculated for each alternative of cutting parameters in the third part of the thesis. Possible savings were calculated based on the number of machined pieces per year for the cutting edge that was found to have the best results.
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému
Jantač, Marek ; Chladil, Josef (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo navržení zefektivnění výrobního procesu, které bylo dosaženo použitím technologie tvrdého soustružení namísto technologie broušení. V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení, kde je zefektivnění procesu podloženo výpočty.
A Proposal and Optimization of Cutting Conditions for Turning of a Cemented Workpiece
Heiserová, Sofia ; Sedlák, Josef (oponent) ; Kouřil, Karel (vedoucí práce)
This final thesis is aimed at optimalisation of hard turning process of cemented workpiece. First part is focused on the study of factors of hard turning. In the second part the work deals with the proposal and conduction of experiments of new cutting parameters in chosen factory. The durability of cutting edges is monitored. This monitoring is based on the evolution of roughness of machined workpieces. Based on the data evaluation, the best cutting edge is selected and used for final optimalisation experiments. Production cost of operational section is calculated for each alternative of cutting parameters in the third part of the thesis. Possible savings were calculated based on the number of machined pieces per year for the cutting edge that was found to have the best results.
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému
Jantač, Marek ; Chladil, Josef (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo navržení zefektivnění výrobního procesu, které bylo dosaženo použitím technologie tvrdého soustružení namísto technologie broušení. V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení, kde je zefektivnění procesu podloženo výpočty.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.