National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Geometric algebras and neural networks
Zapletal, Jakub ; Procházková, Jana (referee) ; Vašík, Petr (advisor)
This thesis deals with the use of geometric algebras in the field of neural networks. First, Conformal Geometric Algebra (CGA) and Geometric Algebra for Conics (GAC) and their Python implementations are introduced. The functioning of neural networks is then described, including an explanatory example. Finally, both topics are connected by using the appropriate library in the Python language, and the possibilities of geometric algebras for different models of neural networks are demonstrated on several examples.
Geometric algebra applications
Machálek, Lukáš ; Návrat, Aleš (referee) ; Vašík, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá využitím geometrické algebry pro kuželosečky (GAC) v autonomní navigaci, prezentované na pohybu robota v trubici. Nejprve jsou zavedeny teoretické pojmy z geometrických algeber. Následně jsou prezentovány kuželosečky v GAC. Dále je provedena implementace enginu, který je schopný provádět základní operace v GAC, včetně zobrazování kuželoseček zadaných v kontextu GAC. Nakonec je ukázán algoritmus, který odhadne osu trubice pomocí bodů, které umístí do prostoru pomocí středů elips, umístěných v obrazu, získaných obrazovým filtrem a fitovacím algoritmem.