Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Free Riding as a Possible Source of Conflict in Group Work
Iten, Naomi ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Tématem této bakalářské práce je problematika výskytu free ridingu (parazitování na práci ostatních) ve skupinové práci, vývoj jeho působení a dopad na skupinu a její členy. V práci rozebírám samotný jev a prostředí, ve kterém se odehrává. Jeho možné příčiny a projevy s ohledem na free ridera i ostatní členy skupiny. Dále také zkoumám tento jev v prostředí vybraných studentů Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledkem je převážně negativní postoj k free ridingu a radikální i méně rezolutní představy řešení. Na základě získaných dat, mínění studentů a teoretických poznatků, poskytuji doporučení, které by mohly pomoci free ridingu předcházet nebo jej částečně odstranit. Data k vypracování doporučení, získávám prostřednictvím dotazníku a na prezentování získaných údajů, využívám popisnou statistickou analýzu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.