Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní úprava pokusů na zvířatech
Zábojníková, Daniela ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Resumé Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou pokusů na zvířatech. Skládá se z pěti kapitol, kde každá kapitola pojednává o různých aspektech ochrany zvířat a zvlášť zvířat pokusných. Kapitola první je rozdělena do tří podkapitol, kde je popsán vývoj pokusů prováděných na zvířatech, vývoj legislativy k ochraně zvířat a ochraně pokusných zvířat na úrovni mezinárodní a evropské a v poslední podkapitole na území České republiky. Kapitola druhá se zaměřuje na základní právní východiska a jejich právní zakotvení. Je rozdělena do čtyř podkapitol, kde se každá podkapitola věnuje jednotlivým pojmům, které zákon na ochranu zvířat užívá. Třetí podkapitola této části práce pak obsahuje oddíly věnované pokusům a alternativním metodám pokusů. Další část této práce, kapitola třetí se zaměřuje na právní úpravu ochrany pokusných zvířat a je rozdělena do tří podkapitol, týkajících se zajištění odbornosti provedení pokusu, chovu pokusných zvířat, péči o tato zvířata a schvalování, průběhu a ukončení pokusu. Každá podkapitola této části práce je pak rozdělena na oddíly, které se specializují na uvedené okruhy. Předposlední kapitola se zabývá deliktní odpovědností. Je rozdělena na tři podkapitoly, a to na přestupky a správní delikty související s pokusnými zvířaty a trestní odpovědností za neoprávněné provádění pokusů...
Realizace pokusů na laboratorních zvířatech
Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana
Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit.
Právní úprava pokusů na zvířatech
Kropíková, Karolína ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou provádění pokusů na zvířatech a ochranou pokusných zvířat. Skládá se z pěti kapitol, z nichž se každá věnuje samostatné oblasti tématu. Kapitola první rozebírá prameny právní úpravy ochrany pokusných zvířat a je rozdělena do čtyř podkapitol, v nichž jsou popsány mezinárodní prameny, prameny práva na úrovni Evropské unie a vnitrostátní předpisy, kapitolu první uzavírá podkapitolu týkající se rozhodovací činnosti soudů. Druhá kapitola pojednává o zásadách provádění pokusů na zvířatech a její dvě podkapitoly pojednávají o konceptu 3R a o zákonných zásadách provádění pokusů na zvířatech. Třetí kapitola se týká teoretických východisek a klíčových pojmů v oblasti pokusů na zvířatech. Je rozdělena do čtyř celků, které se týkají pojmu pokusu, welfare, postavení živého zvířete v právním řádu České republiky a etické otázky a alternativách provádění pokusů na zvířatech. Každý z těchto celků je následně rozdělen do podkapitol, které se specializují na uvedené okruhy. Čtvrtá kapitola se skládá z šesti podkapitol, které pojednávají o oprávnění k používání pokusných zvířat, osobách, jež s pokusnými zvířaty zacházejí, přípustnosti pokusů, pokusných zvířatech, projektu pokusů a provádění pokusů. Každá z těchto kapitol je rozdělena na logické celky, dle oblasti, které...
Právní úprava pokusů na zvířatech
Zábojníková, Daniela ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Resumé Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou pokusů na zvířatech. Skládá se z pěti kapitol, kde každá kapitola pojednává o různých aspektech ochrany zvířat a zvlášť zvířat pokusných. Kapitola první je rozdělena do tří podkapitol, kde je popsán vývoj pokusů prováděných na zvířatech, vývoj legislativy k ochraně zvířat a ochraně pokusných zvířat na úrovni mezinárodní a evropské a v poslední podkapitole na území České republiky. Kapitola druhá se zaměřuje na základní právní východiska a jejich právní zakotvení. Je rozdělena do čtyř podkapitol, kde se každá podkapitola věnuje jednotlivým pojmům, které zákon na ochranu zvířat užívá. Třetí podkapitola této části práce pak obsahuje oddíly věnované pokusům a alternativním metodám pokusů. Další část této práce, kapitola třetí se zaměřuje na právní úpravu ochrany pokusných zvířat a je rozdělena do tří podkapitol, týkajících se zajištění odbornosti provedení pokusu, chovu pokusných zvířat, péči o tato zvířata a schvalování, průběhu a ukončení pokusu. Každá podkapitola této části práce je pak rozdělena na oddíly, které se specializují na uvedené okruhy. Předposlední kapitola se zabývá deliktní odpovědností. Je rozdělena na tři podkapitoly, a to na přestupky a správní delikty související s pokusnými zvířaty a trestní odpovědností za neoprávněné provádění pokusů...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.