Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní
Kněžourová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České republice se stále zvyšuje a jízda na koni se postupem času stává dostupnější a oblíbenější, což vede k průběžnému rozvoji venkovské turistiky. Úvodní část práce se zabývá základní charakteristikou Českokrumlovska v oblasti cestovního ruchu a venkovské turistiky. Dále pak organizacemi a programy, které podporují venkovskou turistiku. Následuje část popisující průběh vlastního výzkumu a zjišťování informací od provozovatelů podniků a široké veřejnosti týkající se problematiky venkovské turistiky. Potřebná data byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření a případného osobního dotazování. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu venkovské turistiky s využitím koní na Českokrumlovsku a nastínění možností jejího dalšího rozvoje.
Analýza hipoturistiky a její infrastruktury ve Středočeském kraji
Zímová, Barbora ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Herget, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat hipostezky Středočeského kraje i s celou jejich infrastrukturou - od jezdeckých stanic, kde je možné se s koněm ubytovat, přes úvaziště, restaurace přizpůsobené na pobyt s koňmi či jiná místa odpočinku, až po informační tabule a směrovky. Práce také obsahuje teoretické informace o hipoturistice jako o formě venkovského cestovního ruchu. Jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení jezdeckých stezek a bakalářská práce by měla posloužit v první rade zájemcům o hipoturistiku ve Středočeském kraji.
Analýza rozvoje hipoturistiky v regionu Českolipsko a Jizerské hory
Krykorková, Petra ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Hornova, Eva (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza současného stavu hipoturistiky v Libereckém kraji se zaměřením na regiony Českolipska a Jizerských hor. Vedlejšími cíli jsou shrnutí teoretických poznatků o hipoturistice jako formě cestovního ruchu; monitoring činnosti sdružení Jezdecké stezky Libereckého kraje; analýza Libereckého kraje s ohledem na hipoturistiku; analýza nabídky služeb spojených s hipoturistikou a analýza poptávky po těchto službách. Diplomová práce by měla posloužit jak zájemcům o hipoturistiku, tak provozovatelům hipoturistických zařízení. Měla by zdůraznit poslání koní a náročnost jejich chovu, charakteristiku Libereckého kraje, mapovat současný stav jezdeckých stezek, monitorovat nabízené služby a poptávku po nich a porovnat situaci s ostatními kraji a příkladem ze zahraničí.
Analýza hipoturistiky v Karlovarském kraji
Pajmová, Klára ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Kondrashov, Alexey (oponent)
Cílem této práce je analýza nabídky služeb spojených s hipoturistikou v Karlovarském kraji, poptávky po ní a navržení vlastní hipostezky, která bude navazovat na stezky již vzniklé. Práce se také zabývá spoluprací České republiky s okolními státy v oblasti jezdecké turistiky a tím, jak v těchto státech probíhá její organizace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.