Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady hospodářského rozvoje na úroveň znečištění životního prostředí
Zhirenko, Pavel
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vztahu mezi znečišťujícími látkami a hospodářským rozvojem. V práci je pomocí regresní analýzy ověřena platnost environmentální Kuznětsovy křivky pro různé škodlivé látky jak pro celý svět, tak i pro některé jednotlivé státy a skupiny států (Rusko, Česká republika, státy OECD, nejméně rozvinuté státy). Pomocí korelační analýzy je zhodnocena závislost emisí CO2 na obyvatele na stupni industrializace, zastoupení služeb, podílu zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomice.
Výroční zpráva Arniky za rok 2016
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2015
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2014
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2013
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2012
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2011
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Arniky za rok 2010
Arnika
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2010.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: