Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příčiny zvýšeného rizika abúzu drog u dospívajících
Rychnovská, Simona ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou užívání drog u dospívající populace. Cílem práce je zjišťování, co riziko nadměrného užívání drog způsobuje. Zaměření vychází z nárůstu drogově závislých dospívajících v ČR a z nutnosti tuto problematiku systémově řešit. V naší republice existují výzkumy, které se snaží především varovat děti a dospívající před užíváním drog. Ve své práci se ovšem věnuji důvodům, proč se pubescenti a adolescenti rozhodnou drogu vyzkoušet a nadále ji užívat jako řešení svých problémů. Práce se skládá z pěti obsahově na sebe navazujících kapitol. První kapitola se věnuje období dospívání, vymezení tohoto vývojového období časově a z pohledu různých teorií. Druhá kapitola se zabývá změnami v pubescenci a adolescenci. Nejprve se zaměřuje na biologické změny, dále na psychické a sociální. Třetí kapitola se věnuje užíváním drog a jeho následkům včetně popisu fyzické a psychické závislosti. Také jsou v této kapitole rozebírány podrobněji účinky nejužívanějších drog v České republice. Čtvrtá kapitola obsahuje shrnutí příčin užívání drog v dospívání. Poslední kapitola je věnována možnostem prevence a resocializace jedince. Práce také obsahuje návrh projektu výzkumu, kde je rozebírána problematika, cíle a hypotézy. Dále je popsán výzkumný vzorek, metoda sběru dat a způsoby...
Příčiny zvýšeného rizika abúzu drog u dospívajících
Rychnovská, Simona ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou užívání drog u dospívající populace. Cílem práce je zjišťování, co riziko nadměrného užívání drog způsobuje. Zaměření vychází z nárůstu drogově závislých dospívajících v ČR a z nutnosti tuto problematiku systémově řešit. V naší republice existují výzkumy, které se snaží především varovat děti a dospívající před užíváním drog. Ve své práci se ovšem věnuji důvodům, proč se pubescenti a adolescenti rozhodnou drogu vyzkoušet a nadále ji užívat jako řešení svých problémů. Práce se skládá z pěti obsahově na sebe navazujících kapitol. První kapitola se věnuje období dospívání, vymezení tohoto vývojového období časově a z pohledu různých teorií. Druhá kapitola se zabývá změnami v pubescenci a adolescenci. Nejprve se zaměřuje na biologické změny, dále na psychické a sociální. Třetí kapitola se věnuje užíváním drog a jeho následkům včetně popisu fyzické a psychické závislosti. Také jsou v této kapitole rozebírány podrobněji účinky nejužívanějších drog v České republice. Čtvrtá kapitola obsahuje shrnutí příčin užívání drog v dospívání. Poslední kapitola je věnována možnostem prevence a resocializace jedince. Práce také obsahuje návrh projektu výzkumu, kde je rozebírána problematika, cíle a hypotézy. Dále je popsán výzkumný vzorek, metoda sběru dat a způsoby...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.