Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti a omezení rozvoje alternativního stravování v Brně
Heppnerová, Vanda
Cílem bakalářské práce je identifikace možností a omezení rozvoje podnikání ve veganském stravování v Brně. V teoretické části je pozornost zaměřena na význam malého a středního podnikání v rozvoji regionu, regionální trh, chování zákazníků na trhu, marketing v pohostinství a alternativní formy stravování. V praktické části jsou (1) popsány v současnosti fungující veganské restaurace na brněnském trhu; (2) proveden primární průzkum postojů návštěvníků veganských restaurací i jedinců, kteří se stravují běžně s cílem vymezit možnosti a omezení v rozvoji vybrané formy alternativního stravování.
Výzkum Volný obchod - 18/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum byl zaměřen na zjišťování spokojenosti na trhu s textilem a obuví a na na využítí šatenek v roce 1949.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkum Volný obchod - 14/1949 září ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na postoje k trhu - volnému i regulovanému - v oblasti nákupu textilu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkum Volný obchod - 11/1949 červen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na jejich postoje k volnému a regulovanému trhu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkum Smíšený - 6/1949 duben ÚVVM/CVVM (Smíšený)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum se zaměřil zejména na téma způsobu trávení dovolené. Vedlejšími tématy pak byl příjem domácností, potravinové balíčky a nákup pokrývek hlavy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.