National Repository of Grey Literature 194 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
New technique on a chip for rapid detection of biological materials
Pejović Simeunović, Jelena ; Foret,, František (referee) ; Táborský,, Petr (referee) ; Hubálek, Jaromír (advisor)
Tato práce navrhuje techniku separace a detekce na čipu pro kvantové tečky (QD, „quantum dots“) konjugované s různými proteiny, za účelem sledování vlivu vazebného činidla na potlačení intenzity uorescence QD způsobené konjugací s proteinem a za účelem provedení multianalytické imunoanalýzy k identifikaci malých množství daného proteinu. Za optimálních podmínek byly biokonjugované QD úspěšně odděleny od těch nezkonjugovaných během 10 minut. Částice a cílové roztoky byly smíchány a detekce na čipu byla provedena za pomoci zařízení vyvinutého v naší laboratoři. Byl použit pouze jeden zdroj excitačního světla v kombinaci s několika filtry pro různé emisní vlnové délky. Fluorescence emitovaná dvěma typy konjugovaných QD mohla být poté zaznamenána současně, protože QD emitovaly světlo na různých vlnových délkách, ačkoliv byly excitovány při stejné vlnové délce. Smícháním dvou typů QD biokonjugovaných se dvěma druhy proteinů a protilátek jsme dokázali detekovat imunokomplexní píky s různými plochami. Plocha pod píkem závisela na koncentraci QD a antigenů, na postupu reakcí protilátka–antigen a ukázalo se, že je lineárně korelována s koncentrací antigenu. Ukázali jsme, že kapilární elektroforéza QD na čipu může být použita jako citlivá technika pro detekci biologických molekul. Hlavními výhodami této metody jsou jednoduchost, malé požadavky na objem vzorku i činidla a také vysoká účinnost separace.
Assessment of the suitability of thermal water for the relaxational- therapeutic application
Lysý, Jakub ; Doležalová Weissmannová, Helena (referee) ; Vávrová, Milada (advisor)
My thesis is based on an assessment of the suitability of thermal spring in the Southern Moravia for a relaxing, therapeutic purposes. By capillary electrophoresis are measured concentration of natural substancies, which are used in thermal waters and are searched for therapeutic effects.
Determination of hyaluronan by electromigration methods
Bártová, Adéla ; Mravcová, Ludmila (referee) ; Řezáčová, Veronika (advisor)
This thesis is focused on description hyaluronic acid, characterization of its behaviour in water solutions, its chemical-physical properties and its using in different industrial sectors. The next part deals with possibilities of its analysis. The following section of the thesis is focused on electromigration techniques with special attention dedicated to capillary electrophoretic methods, especially capillary zone electrophoresis. The aim of this thesis is optimization of the method of determination of hyaluronic acid in water solutions by capillary zone electrophoresis.
Organic tin compounds in the environment and the possibilities of their determination.
Fojt, Jakub ; Komendová, Renata (referee) ; Řezáčová, Veronika (advisor)
The aim of this thesis is elaboration literature search concerning the issue of organotin compounds in the environment. It mainly deals with use, properties and occurence of organotin in the environment and possible analytical ways to determine them. It also includes description of optimalized method to determination of trimethyltin chloride by capillary electrophoresis.
Use of fluorescence methods for the study of protein interactions
Johaníková, Klára ; Bezděková,, Jaroslava (referee) ; Pavelicová, Kristýna (advisor)
The diploma thesis "Use of fluorescence methods for the study of protein interactions" is focused on the use of fluorescence methods for the study of protein interactions using electromigration methods and Förster resonance energy transfer (FRET). The aim of this work was to create a bioconjugate of metallothionein (MT) protein with quantum dots (QDs) and commercial dyes. FRET was subsequently studied between these conjugates. QDs were synthesized under UV light and conjugation with MT was performed via a carbodiimide zerolengthcrooss-linker (EDC / sulfo-NHS), which serves to activate carboxyl groups and allows bioconjugation of the ligand by covalent bonding. Due to the high proportion of cysteines in MT, this protein has a very high affinity for metals. It is also involved in scavenging free radicals and there are studies that show that MT is overexpressed in cancer cells. Attention was also paid to the study of MT dimerization, which leads to an understanding of oxidative dimerization of MT and thus can contribute to understanding the formation of free radicals in the body and to deepen the knowledge about neurodegenerative disorders such as Parkinson's or Alzheimer's disease or amyotrophic lateral sclerosis. The formation of the MT dimer was confirmed by energy transfer between the donor (QDs) and the acceptor (commercial dye-cyanine) through the physical phenomenon of FRET and MALDI-TOF-MS.
Analysis of mycotoxins from biological matrices using biomembranes and capillary electrophoresis
Kubová, Natália ; Šesták,, Jozef (referee) ; Duša,, Filip (advisor)
This thesis summarizes knowledge about mycotoxins, with focus to ochratoxin A. It also summarizes its tolerable levels of food intake, detoxification and analytical methods for mycotoxins. The work also includes a chapter describing liposomes that were used for the analysis of ochratoxin A by liposomal electrokinetic capillary electrophoresis (LECK). The practical part includes the analysis of ochratoxin A from Aspergillus ochraceus Wilhelm and Aspergillus melleus Yukawa fungi cultivated on a rye and optimization of the method for analysis of ochratoxin A based on liposomes of different compositions. By capillary zone electrophoresis, ochratoxin A is not sufficiently separated and detected in the extracted mixture; conversely, when liposome solutions are used, different migration behavior can be achieved while stabilizing ochratoxin A in solution due to amphiphilic interactions between mycotoxins and liposomes. Therefore, the LEKC method was used for this work. The most suitable liposome composition has been shown to be molar ratios of 25% cholesterol (membrane stabilization) / 50% 2-oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycerol 3-phosphocholine (main zwitterionic lipid) / (25% 1,2-diacyl-sn-glycerol)-3-phospho-L-serine (introduction of negative charge).
Low-cost microextraction and preconcentration procedures for biomedical applications
Vašátko, Jan ; Diviš, Pavel (referee) ; Dvořák, Miloš (advisor)
This thesis focuses on low-cost microextraction techniques and their application for purification and preconcentration of biological samples, specifically on the experimental study of supported liquid membrane (SLM) extraction. The described microextraction technique uses commercially available filtration plates as the extraction units and allows the extraction of basic drugs from biological samples of urine and blood (in the form of dried blood spots). The experimental part includes the optimization of microextraction conditions of basic drugs from real samples through a SLM coupled in-line to lab-made capillary electrophoresis. The basic optimization of microextraction conditions involved selecting the appropriate organic phase for membrane impregnation (1:1 mixture of ENB and DHE), appropriate agitation speed for sample convection during extraction (1000 rpm), and optimal ratio of donor to acceptor volumes for high preconcentration of the analytes (400:15 µL). After basic optimization, the effect of donor alkalization with NaOH on extraction recovery (ER) was investigated. For all matrices used (saline solution, undiluted human urine samples, human capillary blood eluted from dry blood spots with deionized water), the highest ER values were achieved using a neutral donor and an acidic acceptor. The extraction time (60 minutes) was optimized based on the time profile of the microextraction for 120 minutes. This optimized microextraction method is suitable for the determination of basic drugs in real matrices with sufficient sample clean-up, preconcentration and ER values.
Determination of organic tin compounds in the environment
Fojt, Jakub ; Mravcová, Ludmila (referee) ; Řezáčová, Veronika (advisor)
Organotin compounds are one of the most produced and most used organometallic compounds. Some of these substances are endocrine disruptors, persistent organic polutants and their high toxic effects are observed. That’s why their presence in the environment caused by human activity could endanger many organisms. The aim of this thesis is summarize their properties and their occurrence in the environment. Then the quick, easy and relatively cheap method for determination of trialkyltin compounds in heavily poluted aquatic sediments using capillary zone electrophoresis is developed.
Application of capillary electrophoresis for determination of surfactants
Langová, Lenka ; Čáslavský, Josef (referee) ; Vávrová, Milada (advisor)
Tensides rank among the surfactants with ability to reduce surface tension. This ability is used to remove impurities. Surfactants can be divided into four basic groups: anionic, cationic, nonionic and zwitterionic. Anionic surfactants belong to the most widespread surfactants in the Czech Republic today. They get into sewage waters from various cleansing and washing agents which are used both in households and industry. So this diploma thesis deals with their assessment by application of capillary electrophoresis.
Coupling of micro-electromembrane extraction to transient capillary isotachophoresis for the analysis of drugs in biological samples
Lučaj, Martin ; Pospíchal,, Jan (referee) ; Dvořák, Miloš (advisor)
The diploma thesis is focused on the development of in-line micro-electromembrane extraction (EME) coupled to capillary electrophoresis (CE) for the analysis of selected drugs in body fluids. Up to now, direct coupling of EME to CE has been demonstrated on diluted river samples only [1]. Although the published set-up has been implemented within a commercial CE it suffers from several drawbacks that can have a negative impact on the analysis of samples with higher complexity. The instrumental arrangement presented in this thesis eliminates these deficiencies. The experimental part is based on the optimization of fundamental extraction and separation conditions for the analysis of model basic drugs (nortriptyline, haloperidol, loperamide) with the use of transient isotachophoresis (tITP) principle. The extraction conditions were optimized for electro-driven transport of basic analytes from complex matrices (urine) through free liquid membrane followed by injection step utilized by electrokinetic supercharging (EKS), which focused target analytes into the CE capillary. Optimized conditions have been applied on blood in the form of dry blood spots, which are highly attractive samples in the current clinical analysis. The repeatability of the measurements was

National Repository of Grey Literature : 194 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.