National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Near-field excited photoluminescence mapping
Klok, Pavel ; Ledinský, Martin (referee) ; Dvořák, Petr (advisor)
Tato práce se zabývá mapováním fotoluminiscence (PL) pomocí buzení blízkého pole (NF), které slouží ke zkoumání optoelektronických vlastností v nanometrovém měřítku. Díky překonání omezení tradičních optických technik v dalekém poli zkoumá jevy na menších rozměrech, které by jinak byly nedostupné. Hlavní důraz je kladen na NF rastrovací optickou mikroskopii, která umožňuje pozorování poddifrakčních jevů u studovaných vzorků. Významným přínosem této práce je zavedení časově rozlišitelného mapování PL v NF, tedy průlomové metody pro studium dynamických procesů pod hranicí difrakce. Tento přístup představuje nový přínos pro tento obor, což potvrzuje i přehled literatury uvedený v této práci. Díky pečlivému vyhodnocení a interpretaci měření PL tato práce rozšiřuje naše znalosti o optických vlastnostech olovnatých halogenidových perovskitů a jejich potenciálních aplikacích např. pro solární články. Dále odhaluje dosud neprozkoumané možnosti v oblasti časově rozlišitelného mapování PL v NF a poskytuje dosud nevídaný náhled do dynamických procesů pod difrakčním limitem. Posunutím hranic optického výzkumu na úrovni nanorozměrů vytváří tato diplomová práce základ pro nové směry zkoumání v této oblasti.
Localization acoustic near-field sources
Šuránek, David ; Sysel, Petr (referee) ; Míča, Ivan (advisor)
This thesis is focused on acoustic source localization in near field situation. First part of this thesis is dedicated to examining the fundamental issues of acoustic source localization. After that are some of acoustic source localization methods described. Next part is focused on implementation, verification of functionality, comparing of the successfulness and results of the localization. In conclusion are summarized the outcomes of the thesis.
Automatization of EM field measurement by Narda NBM-550
Kopecký, Petr ; Bártík, Hynek (referee) ; Nováček, Zdeněk (advisor)
The diploma thesis deals with the measurement of electromagnetic fields by the meter NARDA NBM 550. The aim of the paper is to introduce the possibilities of measurement of the electromagnetic field by this device, to study the feasibility of communication with computer, to create control program and to check its functionality. A description of the electromagnetic field properties is followed by the identification of the device main functions. Additionally, the operating program is described together with the draft of measuring workplace with its realization. The results of probationary measurements are presented in the end of the thesis.
Near field of the dipole antennas
Beran, Vlastimil ; Tkadlec, Roman (referee) ; Nováček, Zdeněk (advisor)
The thesis describes the radiation of dipole antennas in near field area. More methods for evaluation of spatial dipole field arrangement are compared. The work target for practical use is to create software for simulation of near field values placed in planar or cylindrical observation plane. The computer programme is applicable to single dipole or dipole array. The limits for human body exposition of non-ionizing radiation are here implemented for compliance purpose in hygienic evaluations. The simulated results of field distribution are possible to display as graphs or save to data file. The results of own calculation are compared with results obtained by some commercial software as well by measurement of field components under model conditions.
Application of Acoustic Camera in Automotive Industry
Zicha, Marek ; Prokop, Aleš (referee) ; Janoušek, Michal (advisor)
This bachelor´s thesis “Application of Acoustic Camera in Automotive Industry” is focused on description of parts of the camera, algorithms for signal evaluation and the range of appli-cations in the automotive industry. They are also important acoustic quantities discussed and they are given sound fields in which the measurement is carried out.
Characterization of nanostructures by the near-field optical microscopy (SNOM)
Pagáčová, Lenka ; Kalousek, Radek (referee) ; Škoda, David (advisor)
The bachelor theses is aimed to the characterizaton of nanostructures by scanning near-field optical microscopy (SNOM). There is a presentation of physical principles of SNOM and the description of the experimental set-up of the microscopy. The experimental part discusses the results of determination of transmission coefficient and characterizaton of the lithography structures prepared by focused ion beam etching method.
Plasmonic Resonant Antennas
Kvapil, Michal ; Dub, Petr (referee) ; Tomanec, Ondřej (advisor)
In the first part, using of nano- and microparticles in the plasmonics as well as the possibility of measurement resonant spectra of metallic nanostructures by photoluminescence are discussed. The main part of the work is focused on testing the possibility of using software Lumerical FDTD Solution 5.1.3 to simulate near field enhancement in the vinicity of plasmonic resonant antennas. Finally the results of simulations and analytical computation are confronted.