National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Artificial method in medical image processing
Derevianko, Iryna ; Škrabánek, Pavel (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
V této práci je implementován systém podpory rozhodování pro diagnostiku abnormalit kolenního kloubu. Navrhujeme diagnostickou metodu založenou na technologii hlubokého učení, jako jsou konvoluční neuronové sítě se specifickým rozložením řezů magnetické rezonance. Bylo implementováno webové rozhraní, které zahrnuje funkce pro stahování souborů magnetické rezonance, možnost prozkoumat libovolný řez dat z libovolného požadovaného pohledu, vytváření animací pro průběžné prohlížení a také diagnostiku procesů pomocí výše uvedených technologií umělé inteligence.