Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Luzarová, Aneta ; Karas, Michal (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Hodnocení finanční situace soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení si klade za cíl analyzovat a zhodnotit společnost Teva Czech Industries s.r.o. a následně navrhnout doporučení na zlepšení finanční situace. První část je věnována teoretickým pojmům, týkající se finanční analýzy. Praktická část obsahuje samotnou analýzu společnosti včetně výpočtu vybraných ukazatelů. Na závěr jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: