Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku
Březinová, Barbora ; Gláserová, Jana (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje vyhodnocení ekonomické situace státní společnosti České dráhy, a. s. v letech 2018-2022, kdy je v tomto období zahrnuta i problematika pandemie COVID-19. První část práce charakterizuje pojmy důležité k danému tématu, kterou se samotná bakalářská práce zabývá. Druhá část je věnována výpočtu a vyhodnocení samotných ukazatelů pomocí metod uvedených v teoretické části. Poslední část práce je založena na základě výsledků analytické části a její součástí je návrh opatření, které by vedlo k zlepšení aktuální finanční situace.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Neduchalová, Kristýna ; Dubová, Veronika (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení“, představuje vybranou společnost a zaměřuje se na zkoumání finančního zdraví podniku v rozmezí let 2014-2018 na základě vybraných finančních ukazatelů. Na základě údajů získaných z účetních výkazů se provedou návrhy změn, které v budoucnu povedou ke zlepšení její finanční situace.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Luzarová, Aneta ; Karas, Michal (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Hodnocení finanční situace soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení si klade za cíl analyzovat a zhodnotit společnost Teva Czech Industries s.r.o. a následně navrhnout doporučení na zlepšení finanční situace. První část je věnována teoretickým pojmům, týkající se finanční analýzy. Praktická část obsahuje samotnou analýzu společnosti včetně výpočtu vybraných ukazatelů. Na závěr jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Fojtíková, Klára ; Hlavinka, Roman (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části, zabývající se teorií, jsou popsány metody finanční analýzy, její pojmy a zdroje. Ve druhé části je nejprve představena společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. a následně jsou vypočítány vybrané ukazatele na základě dat získaných z výročních zpráv. V závěru práce jsou předloženy návrhy na zlepšení finanční stability.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Luzarová, Aneta ; Karas, Michal (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Hodnocení finanční situace soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení si klade za cíl analyzovat a zhodnotit společnost Teva Czech Industries s.r.o. a následně navrhnout doporučení na zlepšení finanční situace. První část je věnována teoretickým pojmům, týkající se finanční analýzy. Praktická část obsahuje samotnou analýzu společnosti včetně výpočtu vybraných ukazatelů. Na závěr jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.