Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR
Slivková, Helena ; Kaňáková, Martina ; Kadlec, Miroslav
Cílem zpracování návrhu je připravit materiál, který – ve vazbě na aktuální stav zavádění ECVET – reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET a identifikovat akcenty pro zavádění ECVET v nadcházejícím období.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vzdělávání dospělých
KUBELOVÁ, Kamila
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku vzdělávání dospělých, představit program Národní soustavy kvalifikací, který obsahuje přehled existujících možností na doplnění vzdělání a vytvořit návrh na formu závěrečných zkoušek rekvalifikačního oboru Kadeřník a jeho začlenění do této soustavy.