Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Making OpenType fonts with free software
Bednár, Peter ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
In thesis themes of typography and computer font of OpenType format is described in details. At the beginning attention is paid to historical development of typeface, where stress is laid mainly on development of Roman and white letter with their characteristics. Having presented basis of typography work is concentrated on topic of digital font with emphasis on possibilities of OpenType format. Further its characteristics and advantages were listed compared to another formats and it was evaluated as format appropriate also for creating font in education process. Letterspacing and kerning were mentioned between basic graphical modifications in creating fonts. In theoretical part of the thesis they were examined in available programs designed for creating font in OpenType format. Except free available means into summary were included also commercial types due to absence of more advanced instruments and functions with free available applications. In evaluation was found that the most convenient for education is Fontlab Fontographer commercial program, free Type lite and Fontforge indicated for Open-source platform. Practical part of the thesis is focused on two chosen programs for creating main font characteristics. The goal was to detect if it is possible to reach identical results when using both programs. Fontographer program enabled to use wide tool palette dedicated to vector graphic processing by means of Adobe Illustrator similar instrument. In the case of Type lite program there were rather less instruments, what is sufficient for elementary work and familiarization with creating of digital typeface. Freeware shortage is basic absence of kerning, spacing or hinting functions. Comparing program possibilities, it falls that freeware programs based on OS Windows with their functionality are sufficient only for entry level users. The best option within free available programs is Fontforge for OS Linux which supports mentioned typographic functions. Fontographer was recommended for teaching of basic characteristics of OpenType font format. Another goal of the thesis was creating of recommended work procedure for creating basic characteristics of OpenType font for students, that is enclosed at the end of the thesis.
The Characters of Children at the Work of Adalbert Stifter
Petrusová, Kateřina ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce) ; Zbytovský, Štěpán (oponent)
Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí dítěte v díle Adalberta Stiftera, rakouského autora první poloviny 19. století, jehož rodištěm je jihočeská Horní Planá (Oberplan). Adalbert Stifter byl nejen spisovatelem, malířem, ale i pedagogem (působil jako školský inspektor v Horním Rakousku). Všechny tyto činnosti se společně se Stifterovými životními zkušenostmi a osobními problémy promítly do jeho literární tvorby. Zaměřuji se zde především na jeho tři díla: sbírky Studie (Studien), Pestré kameny (Bunte Steine) a román Pozdní léto (Der Nachsommer). Dětství se objevuje již v jeho raném díle, kde je považováno za etapu lidského vývoje (Menschenwerdung), v pozdějších povídkách, např. ve sbírce Bunte Steine stojí dětské postavy v popředí děje, vždy jsou však konfrontovány se světem dospělých, především potom se zákony všemocné přírody. Tento vztah je formulován v předmluvě sbírky v podobě tzv. laskavého zákona (das sanfte Gesetz). Celé pojetí dítěte je potom završeno výchovným románem Der Nachsommer, kde je podán komplexní obraz Stifterových myšlenek a procesu výchovy k ideálnímu člověku. Autor řeší ve svém díle nejen své osobní existenční otázky, kdy se často pomocí...
The ordinary and extraordinary in life and experience of child protagonists in Adalbert Stifter's stories Rock Crystal and Granite
Koťová, Markéta ; Broukalová, Jindra (vedoucí práce) ; Haupenthal, Thomas Maria (oponent)
Následující diplomová práce se zabývá analýzou dvou povídek Adalberta Stiftera z jeho sbírky Bunte Steine1 - Horský křišťál a Žula. Ty byly vybrány záměrně, protože v obou příbězích vystupují jako hlavní protagonisté děti. V těchto povídkách se vždy nachází chlapec a děvče, přičemž on je vždy ten zkušenější, dívku ochraňuje a přivede ji do bezpečí. Ona ho následuje a poslouchá jeho pokyny. Ačkoliv text obsahuje mnoho popisu, nepůsobí staticky, protože hrdinové jsou na útěku před nebezpečím, což ději propůjčuje dynamiku. Analyzován je vznik textu, děj, jazyk a téma povídek, jakož i jejich společné prvky. Dále je teoretický koncept, který je formulován v předmluvě k této sbírce a jehož hlavními pojmy jsou velký a malý, konfrontován s realizací v těchto povídkách. KLÍČOVÁ SLOVA život, prožívání, všednost, neobyčejnost, dítě, chování, láska, nebezpečí, příroda, krajina, smrt 1 volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla)
The Characters of Children at the Work of Adalbert Stifter
Petrusová, Kateřina ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce) ; Zbytovský, Štěpán (oponent)
Resumé Petrusová, Kateřina (2011): Postava dítěte u Adalberta Stiftera. Praha: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato diplomová práce se zabývá rolí dítěte v díle Adalberta Stiftera, rakouského autora první poloviny 19. století, jehož rodištěm je jihočeská Horní Planá (Oberplan). Adalbert Stifter byl nejen spisovatelem, malířem, ale i pedagogem (působil jako školský inspektor v Horním Rakousku). Všechny tyto činnosti se společně se Stifterovými životními zkušenostmi a osobními problémy promítly do jeho literární tvorby. Zaměřuji se zde především na jeho tři díla: sbírky Studie (Studien), Pestré kameny (Bunte Steine) a román Pozdní léto (Der Nachsommer). Dětství se objevuje již v jeho raném díle, kde je považováno za etapu lidského vývoje (Menschenwerdung), v pozdějších povídkách, např. ve sbírce Bunte Steine stojí dětské postavy v popředí děje, vždy jsou však konfrontovány se světem dospělých, především potom se zákony všemocné přírody. Tento vztah je formulován v předmluvě sbírky v podobě tzv. laskavého zákona (das sanfte Gesetz). Celé pojetí dítěte je potom završeno výchovným románem Der Nachsommer, kde je podán komplexní obraz Stifterových myšlenek a procesu výchovy k ideálnímu člověku. Autor řeší ve svém díle nejen své osobní existenční otázky, kdy se často pomocí...
Making OpenType fonts with free software
Bednár, Peter ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
In thesis themes of typography and computer font of OpenType format is described in details. At the beginning attention is paid to historical development of typeface, where stress is laid mainly on development of Roman and white letter with their characteristics. Having presented basis of typography work is concentrated on topic of digital font with emphasis on possibilities of OpenType format. Further its characteristics and advantages were listed compared to another formats and it was evaluated as format appropriate also for creating font in education process. Letterspacing and kerning were mentioned between basic graphical modifications in creating fonts. In theoretical part of the thesis they were examined in available programs designed for creating font in OpenType format. Except free available means into summary were included also commercial types due to absence of more advanced instruments and functions with free available applications. In evaluation was found that the most convenient for education is Fontlab Fontographer commercial program, free Type lite and Fontforge indicated for Open-source platform. Practical part of the thesis is focused on two chosen programs for creating main font characteristics. The goal was to detect if it is possible to reach identical results when using both programs. Fontographer program enabled to use wide tool palette dedicated to vector graphic processing by means of Adobe Illustrator similar instrument. In the case of Type lite program there were rather less instruments, what is sufficient for elementary work and familiarization with creating of digital typeface. Freeware shortage is basic absence of kerning, spacing or hinting functions. Comparing program possibilities, it falls that freeware programs based on OS Windows with their functionality are sufficient only for entry level users. The best option within free available programs is Fontforge for OS Linux which supports mentioned typographic functions. Fontographer was recommended for teaching of basic characteristics of OpenType font format. Another goal of the thesis was creating of recommended work procedure for creating basic characteristics of OpenType font for students, that is enclosed at the end of the thesis.
Užitkové směry a změny v technologii pěstování brambor
PETRŮ, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá užitkovými směry a změnami v technologii pěstování brambor. Práce zpracovává toto téma na základě dostupné literatury. Brambory jsou velmi důležitou plodinou, která je pěstována hlavně za účelem výživy obyvatelstva. Dále je pěstována jako potravina pro výrobu škrobu. Práce zpracovává 8 témat. Zabývá se historií, popisuje odrůdovou skladbu brambor. Dále pojednává o faktorech působících na vytvoření užitkových směrů, jednotlivých druhů brambor v České republice. Další část je věnována změnám v technologii pěstování brambor. Práce popisuje také současné bramborářství a jeho využití a ekonomiku pěstování brambor.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.