Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoj Federálního rezervního systému k CBDC
Slabý, Jiří ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Tato diplomová práce má pomocí obsahové analýzy za cíl zodpovědět otázku, proč Federální systém rezerv otálí se zavedením digitální měny centrální banky (angl. zkratka CBDC). Tento nový finanční nástroj reaguje na technologické novinky posledních let v oblasti měn - kryptoměny. S klesajícími počty lidí, kteří používají peníze centrální banky, a sice hotovost, je CBDC snahou zvrátit tento trend. Práce nabízí srovnání jednotlivých druhů platidel tak, aby čtenář přesně pochopil, v čem se od nich CBDC liší. Pomocí příkladů již zavedených digitálních měn či jejich pilotních projektů ukazuje možné cesty i pro Spojené státy. Pro samotné zavedení CBDC je v USA potřebná podpora exekutivy, Kongresu, a hlavně americké veřejnosti. O podpoře ze strany prezidenta svědčí například dekret č. 14067. Najít podporu v Kongresu je pro Fed mnohem náročnější, už kvůli tomu, že se každé dva roky mění jeho složení. V současné době, kdy ve Sněmovně reprezentantů má navrch Republikánská strana, bude složitější prosazovat prezidentovu agendu. Republikánští kongresmani navíc zpravidla představují zákony proti dalším pravomocem Fedu. Veřejný průzkum k zavedení CBDC nebyl mezi americkou veřejností zatím proveden. To jen ukazuje, že výzkum CBDC je v USA v počátcích. Lze však říci, že i Američané soustavně upouštějí od používání...
European Central Bank Digital Currencies: Lessons from Central Bank Experiments and Scenario Analysis
Pramod Kumar, Kumar Chandrakamal ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent)
Dramatický narůst popularity kryptoměn, jako je například Bitcoin, podnítil výzkum centrálních bank v ohledu digitálních měn (CBDC). Posuzovány budou experimenty klíčových centrálních bank a R-CBDC. Od samého začátku bylo zjištěno, že centrální banky pokrokové ekonomiky jako je například Federální rezerva, Evropská centrální banka nebo Švýcarská národní banka jsou méně nakloněné k používání R-CBDC z důvodu již zavedených maloobchodních systémů a smluv s nimi. Dle zmíněných bank už jsou tyto systémy rychlé a efektivní, tudíž by začlenění R-CBDC nemuselo být až tak výhodné. Finanční začleňování a sledovatelné platebních systémy jsou tedy méně atraktivní právě u těchto centrálních bank a pokrokové ekonomiky, kvůli obávám ze ztráty důvěryhodnosti, pokud by se CBDC prokázalo jako úspěšné. Na prozkoumání vlivů R-CBDC na finanční stabilitu a měnovou politiku jako takovou byla použita analýza scénářů. Výsledky prokázaly, že zavedení CBDC v jakékoli podobě by stále mělo pozitivní dopad na zkoumané aspekty. Tyto výsledky jsou nejenom pozitivnější, než-li ty uvedené v soudobé literatuře, ale navíc apelují na centrální banky pokračovat v průzkumu na danou problematiku. Nakonec bylo zjištěno, že schopnost ECB začlenit CBDC je nejistá. Avšak právě rizika tradiční měnové politiky a bankovních systémů by měly být ty, jež...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.