National Repository of Grey Literature 113 records found  beginprevious100 - 109next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The European Social Fund in the context of adult education
ČEJKA, Václav
The aim of the thesis was to analyze current adult education opportunities funded by The European Social Fund, evaluate benefits of this type of education in therms of unemployment. I compared opportunities of adul education in programming period 2004 - 2006 and programming period 2007 - 2013 and suggested some points to improve implementation of projects funded by The European Social Fund.
views of social workers for further training in the South Bohemian Region
CANTILLOVÁ, Klára
Bachelor thesis deals with the mapping of the opinions of workers in the social field for further education in the South Bohemian Region. Further education is meant primarily education pursuant to Act No. 108/2006 Coll. Social Services, the employer is obliged to employees provide social worker continuing education to 24 hours per calendar year. The work is divided into two main parts. The first part is a theoretical treatment of the subject of further training requirements for workers in the social and motivation for further education. The second part is designed as a practical part, which contains the interpretation of the results of the research.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika evaluace programů environmentální výchovy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Činčera, Jan
Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, charakterizovat alternativní postupy při evaluaci programů a identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Dlouhá, Jana ; Dlouhý, Jiří
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha
Cílem tvorby e-learningových kurzů bylo vytvořit institucionální předpoklady pro interdisciplinární výuku formou e-learningu sdílenou různými VŠ obory a institucemi. Byly vytvořeny metodiky pro tvorby e-learningových projektů, ověřeny specifické nástroje a pedagogické postupy spojené s touto formou výuky. Projekt vytvořil podmínky pro realizaci výuky formou e-learningu především na úrovni vysokých škol, ale je použitelný i pro jiné cílové skupiny. V rámci projektu byla založena široká národní a mezinárodní spolupráce, která je založena na dobrovolnosti, otevřenosti a dostupnosti. CD-ROM obsahuje přílohy.
Education and professional growth of social sphere workers
RADOSTOVÁ, Iva
The thesis is divided into theoretical and empirical part. In the theoretical part are mapped requirements that are imposed on workers in the social sphere, legislation that governs these requirements, training opportunities and motivation for further education and professional growth. The empirical part contains the results of a survey that focuses on access to social workers in the Jindřichův Hradec to acquire new knowledge and awareness. Further searches for their views on opportunities for further education, its adequacy and interest. Another aim was to motivate these workers to lifelong learning, whether their employers are interested in improving skills and training to create the right conditions.
Adult Education in the Area of Foreign Languages in České Budějovice.
MALKUSOVÁ, Lucie
This thesis which is called ''Adult Education in the Area of Foreign Languages in České Budějovice' deals with characteristics of adult education, motivation, and barriers of this education. The thesis also examines particularities of adult education, their possibilities, purpose and aims with the emphasis on language education. Moreover, the thesis works with documents relating to adult education in the area of foreign languages. The part of the thesis deals with a foreign language, its effect on a culture, and intensification and improvement of international relations. The practical part presents quantitative research which examined the most learned languages, motivation and barriers of adult language education via questionnaire.
Analysis of supply and demand of further education in the economic fields
Suchomelová, Kristýna ; Dvořáček, Jiří (advisor) ; Králová, Alena (referee)
In the theoretical entry, the study devotes to introduction to the topic of further education and explanation of basic concepts. It also briefly describes the history and current situacion in further education. Work deals on theoretical-descriptive level with the legislative framework for further education in the Czech Republic. Empirical part of this work is focused on a comparison of supply and demand for further education in economic field. By using survey the preferences of potential participants of accounting courses in Prague was identified. Outputs from this research were compared with the supply of accounting courses in Prague. At the end, the work set out some recommendations and proposals, which could help supply to adapt better to the demand for accounting courses for adults.
The issue of memory in adult education
CHALUPA, Karel
This bachelor thesis concerns itself with the issue of memory on the field of education of adults. It studies individual types of human memory, its processes, and factors that influence its activity. It describes the processes of adult education, the motivation of adults to seek education, and it lists the way of helping a better functioning of memory. In its practical part, the work offers memory tests which have been gathered from chosen groups of adult education partakers. The results are evaluated and the chosen groups compared.

National Repository of Grey Literature : 113 records found   beginprevious100 - 109next  jump to record: