National Repository of Grey Literature 729 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Performance and Safety Improvement of Large-Scale Hydrostatic Bearings
Michalec, Michal ; Wodtke, Michal (referee) ; Fillon, Michel (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
Táto dizertačná práca sa zaoberá experimentálnym a numerickým štúdiom veľkorozmerných hydrostatických ložísk. Takéto ložiská sa používajú na presné a plynulé polohovanie veľkých konštrukcií, pretože klzné plochy ložiska sú úplne oddelené externe tlakovaným mazacím filmom. Od jeho prvého oficiálneho predstavenia v roku 1852 prebehol rozsiahly výskum na zlepšenie výkonnosti. Napriek tomu sa výskumníci primárne zameriavali na hydrostatické ložiská malých rozmerov, zatiaľ čo len veľmi malá časť výskumu sa zameriavala na väčšie rozmery tohto typu ložísk. V takýchto prípadoch vznikajú úplne iné výzvy, ktoré sú spojené s vyššou energetickou náročnosťou, výrobou dielov ložísk, dopravou a montážou. Výrobné chyby, nesprávne zarovnanie ložísk alebo neoptimálna konštrukcia môžu zhoršiť výkonnosť ložiska, čo môže viesť až k jeho poruche. Cieľom tejto dizertačnej práce je predstaviť vylepšenia výkonu a bezpečnosti do rozsiahlej metodiky návrhu hydrostatických ložísk. Zlepšenie výkonu ložiska sa vykonáva pomocou numerického modelu oblasti tekutiny, ktorý je overený pomocou experimentálnych a teoretických údajov. Táto štúdia predstavuje úplne nový prístup založený na nezávislej optimalizácii viacerých geometrických parametrov hydrostatickej ložiskovej kapsy. Zlepšenie bezpečnosti sa vykonáva čisto experimentálne. Pozornosť je zameraná na nesúosovosť klzných plôch kapsy a bežca a ich vplyv na výkon ložísk. Okrem toho je skúmaná schopnosť samo-vyrovnávania podložky s použitím poddajnej podstavy. Experimentálna časť bola vykonaná pomocou testovania hydrostatického ložiska pozostávajúceho z dvoch káps s plnou diagnostikou. Ako ukazujú výsledky, navrhovaná metodika optimalizácie geometrických parametrov hydrostatického ložiska môže zlepšiť výkon ložiska až o 20 %. Skúmanie vplyvov nesúosovosti na výkonnosť ložiska ukazuje určitý rozsah, v rámci ktorého môže ložisko stále bezpečne fungovať, zatiaľ čo poddajná podpora môže tento rozsah ešte predĺžiť. Táto štúdia predstavuje originálny výskum rozširujúci poznatky o rozsiahlych hydrostatických ložiskových systémoch smerom k lepšiemu výkonu a vyššej bezpečnosti.
Design of linear clock
Firla, Marek ; Malý, Martin (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The main goal of this thesis is to describe the design, construction, and manufacture of linear clocks. The first part describes the current linear clocks design. The second part describes the design of a linear clock prototype. The linear clock is controlled by an Arduino UNO microcontroller unit, the time is measured by the real-time module, the movement of the time indicators is mediated by a pair of stepper motors. Manufacture is done using 3D printing.
Using of detonation nanodiamond in tribology research field
Mauer, Milan ; Křupka, Ivan (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The main objective of this bachelor thesis is to give a general knowledge about nanodiamonds, which are chipped off during the explosions diamonds. These particles are used as additions in lubricating preparations to decrease the friction. Bachelor thesis summarizes the basic characteristics, methods of manufacture and application nanodiamonds in practice. Part of this thesis is dedicated to theoretical and detailed descriptions of procedures and experimental results in nanodiamonds field of study. Another part describes different types of nanoparticles, used for the same purpose as nanodiamonds. The final part sums up the advantages of nanoparticles and its purpose for experimental or practical usage.
Design of impact microviscometer
Nepovím, Radovan ; Svoboda, Petr (referee) ; Hartl, Martin (advisor)
The bachelor thesis deals with engineering design of mechanical parts of impact microviscometer. Impact microviscometer is intended for educational tool for the study of rheological properties of lubricants in the laboratory in VUT Brno. The bachelor contains a brief summary has designed equipment and measuring methods used, restrictions of engineered apparatus, designs of constructional variation and description of constructional parts of the apparatus.
Educational tasks for teaching of geometric tolerances
Hanáček, Lukáš ; Foltýnová, Dana (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The bachelor’s thesis is divided into two main parts. The first one is a theoretical part and it clarifies the basics of geometric tolerancing. The second one is practical and it uses the knowledge gained from the first part to show how geometric tolerances are measured and evaluated. It is demonstrated on a part made especially for the thesis. The measurement uses a device available at the faculty. The purpose of this work is to educatively illustrate the measurement and evaluation of the specifications to students.
Experimental Study of Lubrication Films Formation During Start-up and Reversal Motion of Rubing Surfaces
Svoboda, Petr ; Dzimko, Marián (referee) ; Čermák, Jan (referee) ; Dobeš, Petr (referee) ; Křupka, Ivan (advisor)
This dissertation is focused on the effects of both artificially produced and real roughness features on mixed lubrication film formation during start-up and reversal of non-conformal contacts operated under rolling/sliding conditions. The start-up operation of mixed lubricated contacts represents one of the transient conditions that bring the risk of the surface damage because of asperities interactions. Chromatic interferograms captured by CMOS high-speed camera during start up of the motion enabled to observe the detailed changes in lubrication film caused by surface features. The observation of the effects of surface dents artificially produced on the ball surface helped to understand better the behaviour of real surface topography. It was found that the presence of shallow surface features can help to separate mixed lubricated rubbing surfaces more efficiently than it could be suggested from the results obtained with smooth surfaces. It can be suggested from the obtain results that properly designed topography of the rubbing surfaces can help to reduce the asperities interactions under transient operational conditions.
Preparation of the company project for financing by the help of funds EU
Svoboda, Petr ; Mucha, Jan (referee) ; Mandelík, Petr (advisor)
Preparation of the company project for financing by help of Structural funds EU One of a few centrally administrated possibilities of how to help a domestic company stand very tough fight on the market is to make use of financial resources provided by EU budget as a help in development of the entering members. These are variant sources that can be obtained despite the very complicated system of administration and that can be used to replace (or to replenish) primary financing e.g. loans or one’s own resources. Within the framework of published appeals for bringing forward the projects, conditions related to supplying these financial means and according to the purpose of these supporting programmes there are several possibilities of financing of our company. This thesis concerns the financial preparation of a project of a small company based on EU structural funds and their proclaimed appeals of Ministry of Industry and Trade. A detailed analysis of the company’s situation as a general base for entrepreneurial projects is accomplished. This analysis is followed by the project appropriate for the application to the administrator.
Antennas for milimeter-wave bands
Pítra, Kamil ; Svoboda, Petr (referee) ; Raida, Zbyněk (advisor)
This thesis describes design and experimental verification of three types of the wideband antenna Bow-tie antenna, Vivaldi antenna and Spiral antenna. The tracked parameters are bandwidth, input impedance, gain and directivity patterns. Next step is design of millimeter-wave horn antennas. Attention is turned to the proper construction of a wideband feeder of the horn. For the final antenna structure, a bow-tie dipole and a Vivaldi antenna were chosen. The antenna construction is aimed to provide a wide bandwidth on one hand and a high gain on the other hand.
Analysis of the Structure of Czech Savings Bank Customers Using Time Series
Mašková, Michaela ; Svoboda, Petr (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
This bachelor work deals with analyze the number of clients in the Czech Saving Bank. In the theoretical parts are defined statistical methods needed for individual calculations and basic concept of banking. The practical part is dedicated to the analysis of the actual develompent of clients for the past period in comparison with competitors and the prediction of future develompent.
Design of Elastomer/Glass Contact Experimental Apparatus
Štipák, Patrik ; Svoboda, Petr (referee) ; Hartl, Martin (advisor)
This bachelor thesis deals with project, manufacture and assembly of construction of experimental device – simulator of softEHD contact between elastomer and glass. This device will serve as research facility of lubricating layer thickness and frictional force at the contact. Similar solutions of other authors are mentioned in this thesis. Technical documentation is included.

National Repository of Grey Literature : 729 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
55 SVOBODA, Pavel
117 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
55 Svoboda, Pavel
10 Svoboda, Peter
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.