National Repository of Grey Literature 468 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
SMV-2023-47: PBS_DLT_Picofabrication
Mrňa, Libor ; Novotný, Jan
Verification of the production possibilities of specified parts from austenitic stainless steel 1.4541 by laser picosecond micromachining.
SMV-2023-46: BUT_FME_microstructures
Mrňa, Libor ; Novotný, Jan
Microstructuring of the surface of the supplied samples using picosecond micromachining.
Energy balance in wastewater treatment plants
Novotný, Jan ; Raclavský, Jaroslav (referee) ; Hluštík, Petr (advisor)
This masters thesis is dealing with energetic evaluation of selected municipal WWTP – WWTP Polička. First chapter, introduction explains basic terms and goals of thesis. Second chapter explains energy audit, energy audit process its scope and contents. Third chapter deals with assesing life cycle using LCA (life cycle assesment). Fourth chapter deal with energy consumption at WWTP in Czech Republic as well as in the world. Fifth chapter describes technology of WWTP Polička and its fundamental objects. Sixth chapter is assesment of WWTP Polička from hydraulic point of view and assesment of selected machinery. Further there is summation of capital and operational costs followed by capital investment return.
Testing of the experimental model of the distribution system 22 kV
Musil, Milan ; Topolánek, David (referee) ; Novotný, Jan (advisor)
The aim of this project is practical verification and finding of the main parameters of model elements (lines, transformer, suppresion coil). This supresion is needed for eventual model testing of faults that might occur in the configured distribution network. The measurement was done using the equivalent model and computing zero-sequence impedance or admittance and their parts. Also it was necessary to find out the parameters of transformer, which consisted of a force measurement. Another part of thesis deals with the proposal of the new model elements. The most important of them is the model of switch, witch needed to protect model and the surroundings during nonstandart network conditions (faults).
The proposal of a special measuring device to check the chamfer
Novotný, Jan ; Zahálka, Jiří (referee) ; Pernikář, Jiří (advisor)
This diploma thesis consist of basic overview of contact and non-contact measuring methods used at present days across industrial Applications. On the base of given specification for designing of measuring station for measuring chamfer of rotary components The choice and evaluation of theoretical applicability for our application is performed. In the practical part of this diploma thesis The applicability is verified. Performance of these a few exemplary measuring shows possible way of design of constructional solution. All this in a close cooperation with company MESING.
Control system for equipment using renewable energy sources
Novotný, Jan ; Bradáč, Zdeněk (referee) ; Benešl, Tomáš (advisor)
The work deals with design of power and control electronics for water micro source in island network. In the general part the readers are acquaints with the issue of renewable energy sources and describes commercially produced micro sources. The practical part deals with the design of its own control system and power electronics using its own control system or PLC for water micro source. The microcontrollers were used for the implementation of the control system, for which the program part was created.
Ultrasonic eraser of tartar
Novotný, Jan ; Dlouhý, Jiří (referee) ; Rozman, Jiří (advisor)
The aim of this thesis is to provide insight into certain elementary methods of removing tooth stone. Also, the thesis aims to introduce different techniques of removing tooth stone. The first part of the work analyses the theory of rise tooth stone, his create and biologically effect. Further, the elementary methods of removing tooth stone by ultrasound are introduced. In the second part, the thesis analyses the concept of instrument to removing tooth stone by ultrasound. The aim of this thesis is for working frequency 27 kHz propose circuit diagram of exciter generator. For intensity ultrasound 6W/cm2 count parameters sandwich converter and waveguide.
Influence of electricity generation on the environment
Žák, Jiří ; Novotný, Jan (referee) ; Matoušek, Antonín (advisor)
The concern of this Bachelor Thesis is current structure of electric energy sources in Czech Republic and their influence on the environment. The theoretical part maps the current state of energetics, structure of sources, consumption and installable output in ES CR. In the thesis, there is shown evolution of balance of electricity since 1988 and netto production of electricity in CR. There is also decribed export and import of electricity in the year 2008 and determination of the influence of different energetic equipments on the environment. The practical part deals with the emission of individual types of power stations, their manufacturing, calculation and possibilities of decreasing amount of carbon dioxide emission from the electric energy manufactories. Next point considers predicted development of equipments in relation to the environment. In the end, there is the overall evaluation of achieved information and results with influence on the environment.
Simulation of Broken Conductor in Distribution Network by ATP-EMTP Program
Pacula, Václav ; Novotný, Jan (referee) ; Paar, Martin (advisor)
When broken conductor will impact on the ground. In isolated networks to ground fault occurs. For fault detection is the most commonly used method of zero-sequence voltage. The principle of the method is the sum of the voltage in all phases in the symmetric systém is the sum zero. The aim is to compare this method with the method of symmetrical sequence method and timeshiftomg. The method of symmetrical sequences compares sequency currents. To change the status of the systemis changed period, this method is based on the time shift.For comparison is used the ATP-EMTP program, that simulates the electrical transients. In this program are designed network model in which, these methods are investigated. It is a simple model of an idealized model and part of distribution network. After the simulation waveforms of events are processed and the results found faultdetection. Protection used today are based on measurements of zero-sequence voltage. A newer method of protection that extends further the possibility of detection and localization.
Module for the detection of light elements in ferrous alloys by the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy technique
Hrabal, Zdeněk ; Novotný, Karel (referee) ; Novotný, Jan (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu lehkých prvků (tj. uhlík, sýra a fosfor) v železných slitinách pomocí metody laserem indukovaného plazmatu (LIBS). Hlavním cílem je vyvinout a implementovat nový modul, který bude umožňovat analýzu v hluboké ultrafialové oblasti (VUV), což je nezbytné jak pro stanovení chemického složení lehkých prvků v ocelích tak pro mnoho dalších aplikací metody LIBS. V první části je vytvořen přehled moderních přístupů optické emisní spektroskopie (OES) a rovněž jsou shrnuty tradiční techniky používané v metalurgii pro analýzu ocelí. Teorie absorpce ultrafialového záření vzduchem a optickými skly byla důkladně studována a shrnuta k získání potřebného teoretického základu k vývoji modulu. Před návrhem finální verze modulu byl navržen experimentální modul s cílem otestovat navržený koncept analýzy ve VUV oblasti metodou LIBS. Na základě testování byla navrhnuta finální verze založená na unikátním klínovém mechanismu. Funkční vzorek byl vyroben ve spolupráci s extérním výrobcem a vlastnosti modulu byly následně demonstrovány naměřením pěti certifikovaných ocelových standardů. Experiment určil limity detekce pro uhlík jako 0.028 hm.%. Nicméně, síra ani fosfor nebyly detekovány v žádném ze vzorků. Tato práce vytvořila modul nezbytný pro budoucí zkoumání metody LIBS v oblasti VUV v Laboratoři laserové spektroskopie v Brně.

National Repository of Grey Literature : 468 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
49 NOVOTNÝ, Jakub
146 NOVOTNÝ, Jan
7 NOVOTNÝ, Jaromír
26 NOVOTNÝ, Jaroslav
48 NOVOTNÝ, Jiří
22 NOVOTNÝ, Josef
2 Novotný, J.
49 Novotný, Jakub
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
7 Novotný, Jaromír
26 Novotný, Jaroslav
3 Novotný, Jindřich
48 Novotný, Jiří
1 Novotný, Jonáš
22 Novotný, Josef
2 Novotný, Jáchym
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.