National Repository of Grey Literature 110 records found  beginprevious99 - 108next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Membership in churches and religious societies in the Czech Republic
Knapová, Veronika ; Tretera, Jiří Rajmund (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
The author deals with the question of the church legal regulation of membership of every Church registered in the Czech Republic under current law by the end of the year 2007. The author used current church legal regulations and abstracted the membership from given angles such as the conditions necessary to become a Church member, the rights and obligations of the Church members in particular in the area of the Church self-government, belonging to a congregation, membership with full rights and without full rights, the church surveillence, and anticipated modalities of the membership termination throughout the members live. The outcome of the work generally summarizes membership criterias common to all Churches registered in the Czech Republic and lists potentiallities of every examined aspect of the church memberhip. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Legal Development of the Slovak Republic 1939-1945
Krákorová, Martina ; Kuklík, Jan (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je pokusem zachytit nejvýznamnější právní momenty, které se staly v období, kdy se Slovákům naskytla možnost vymanit se ze spojení s habsburskou velmocí a zformovat se spolu s dalším slovanským národem v samostatný demokratický stát, resp. zklamání určité politicky aktivní části slovenského obyvatelstva z nenaplněných představ o státoprávním uspořádání v rámci společného československé státu. Tato kapitola pak ve své druhé polovině nabízí přehled událostí, které již bezprostředně vedly ke vzniku prvního samostatného slovenského státu. Druhá kapitola pojednává o mezinárodním postavení nově vzniklého státního celku a především se zaměřuje na poukázání na pouze teoretickou samostatnost Slovenské republiky, která se fakticky nacházela ve vazalském poměru k Hitlerovu Německu, a která si nejen kvůli této skutečnosti vysloužila označení "nacistický satelit". Kapitola třetí je studií slovenské ústavní listiny, pokusem o její charakteristiku a zhodnocení. Vývoj slovenského režimu v letech 1939 - 1945, jeho fašizaci a to "legální cestou", na podkladě celé řady právních norem, které postupně zaváděly totalitní právní pořádek, je obsahem čtvrté kapitoly. Poslední kapitola zachycuje jednu z nejsmutnějších a nejostudnějších skutečností slovenských dějin, protižidovské...
Development of water law in Czech lands before 1914
Urban, Michael ; Kindl, Vladimír (advisor) ; Soukup, Ladislav (referee)
The purpose of this thesis was to capture the development of legal regulation of the Czech water law and of water-law relationships, and to point out that miller's law, fisheries law and navigation law are naturally related to the water law. Water transport and handling were not regulated in any manner in the most ancient times. The Czech water law was built on the heritage of the Roman legal culture. From the end of the 10th century, the first mentions of water-law relationships can be found, particularly in monarch's charters. The first important legal regulations related to water included the Mining Code (Ius Regale Montanorum) by king Wenceslas II of 1300-1305 and the Code Maiestas Carolina by king Charles IV, which was not implemented in practice, though. The so called lawbooks are another significant resource for understanding legal regulations related to water. Elements of a complex legal regulation with statewide legal force started to be applied from the end of the 15th and in the course of the 16th century - a number of municipal establishments and the code of municipal law created by Pavel Kristián of Koldín. A considerable boom of legal regulations with respect to all aspects of water-law relationships was seen during the reign of Maria Theresia and Joseph II (the navigation patent,...

National Repository of Grey Literature : 110 records found   beginprevious99 - 108next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.