National Repository of Grey Literature 45 records found  beginprevious36 - 45  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Church law of the Evangelican Church of Czech Brethren
Pařenica, Jan ; Tretera, Jiří Rajmund (advisor) ; Horák, Záboj (referee)
3.2 Závěr Každý člověk je nositelem náboženské svobody. Tradičně se náboženská svoboda dělí na dvě složky, první je svobodou mít své vlastní přesvědčení (forum internum) a druhá je svobodou projevit toto své přesvědčení navenek (forum externum). Aspektem vnitřní složky je i právo být bez náboženského přesvědčení. Právo mít vnitřní náboženské přesvědčení musí být chráněno bezpodmínečně a je zásadně neomezitelné. Projev náboženského přesvědčení navenek však může podléhat omezením, které si nezbytně žádá zachování veřejného pořádku a ochrana práv jiných. Náboženská svoboda úzce souvisí s jinými lidskými právy - zejména se svobodou projevu, svobodou shromažďovací a sdružovací, s právem na respektování soukromí a se zákazem diskriminace.229 V České republice je na ústavní rovině náboženská svoboda chráněna ustanoveními čl. 15 a čl. 16 Listiny základních práv a svobod,230 která je součástí ústavního pořádku České republiky, a další mezinárodní smlouvy týkající se základních práv a svobod.231 Ustanovení listiny provádějí zákony, zejména zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, který nově blíže reguluje výkon 228 http://www.evangnet.cz/cce/seniorat/ochranovsky 229 http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_svoboda 230...
Racist legislation of Nazi Germany
Kubelková, Jana ; Horák, Záboj (referee) ; Seltenreich, Radim (advisor)
Tema moji diplomove prace je rasisticke zakonodarstvi nacistickeho Německa. Toto tema jsem zvolila, protože si myslim, že je třeba si připominat i stinne stranky pravnich dějin, abychom se z historie poučili a předešle chyby neopakovali. Diplomovou praci jsem rozdělila do osmi zakladnich kapitol. V prvni kapitole vymezuji zakladni pojmy rasismus a antisemitismus, rasove teorie a vůdcovsky princip, neboť tvořily integralni součast nacisticke ideologie. Druha kapitola obsahuje nastin politicke a ekonomicke situace v povalečnem Německu, postupny vzestup Nacionalněsocialisticke německe dělnicke strany v čele s Adolfem Hitlerem, převzeti moci nacisty a prvni fazi protižidovských opatřeni. Třeti kapitola se věnuje nejvyznamnějšim rasistickym zakonům, tedy tzv. norimberskym zakonům, a dvěma zakonům, jež se tykaly dědičneho zatiženi. V dalšich kapitolach jsem se zabyvala dvěma důležitými mezniky protižidovske politiky Německa. Prvnim je celonarodni pogrom z 9. a 10. listopadu 1938, tzv. křišťalova noc, kterou bych označila za předehru holocaustu. Druhy meznik představuje porada na tema "konečne řešeni evropske židovske otazky" znama jako konference ve Wannsee. 1
Racist legislation of Nazi Germany
Vernerová, Denisa ; Seltenreich, Radim (advisor) ; Horák, Záboj (referee)
The thesis is divided into nine separate chapters. In the first chapter, I focused on the aftermath of the First World War. Shortly after the cessation of fighting, representatives of the powers involved met in France to establish responsibility for the outbreak of the global conflict. The Treaty of Versailles imposed high financial reparations on Germany and also stipulated a reduction of the German army and, last but not least, the removal of a part of the German territory. The second and third chapters are devoted to postwar developments in Germany. After the war, Germany became a republic, namely a democratic republic. The Weimar Republic even had one of the most democratic constitutions in Europe. From its establishment, the republic was facing hardly surmountable difficulties in the field of internal politics, economy and later finance. It is therefore no wonder that the citizens, disappointed in democracy, heeded the positively sounding mottos of the National Socialists on the eradication of unemployment and the improvement of living standards for all. I have divided the era of Hitler's Germany into three periods in terms of taking antisemitic measures for the purposes of better orientation in the text. In the first period, the Nazis focused primarily on the elimination of the Jews (with some...

National Repository of Grey Literature : 45 records found   beginprevious36 - 45  jump to record:
See also: similar author names
18 Horák, Zdeněk
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.