National Repository of Grey Literature 64 records found  beginprevious55 - 64  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Amenities in Czech collegiate chapters in the mid-14th century (on the example of Stará Boleslav, Litoměřice and Vyšehrad)
Pátrová, Karin ; Žemlička, Josef (advisor) ; Doležalová, Eva (referee) ; Bláhová, Marie (referee)
Majetkové zázemí českých kolegiátních kapitul prodělalo od svého vzniku značné proměny. Zpočátku byl kapitulní majetek užíván společně všemi kanovníky, jak naznačují zakládací listiny nejstarších českých kolegiát, v nichž jsou donace adresovány kapitulám jako jednotné instituci. Zatímco o společném soužití kanovníků pod jednou střechou panují určité pochybnosti, svůj majetek získávala kapitula skutečně jako celek. Někdy mohl být zvýhodněn představený kap i tu ly, l když tato praxe již odporovala původním ideálům. Jak kanovníci tento společný majetek užívali, není zcela jasné (zda se scházeli u jednoho stolu, což asi v případě ženatých kanovníků nepřicházelo v úvahu, nebo zda každý kanovník dostával nějaký procentuální podíl). V průběhu 12. a 13. století dochází k výrazným změnám ve skladbě kapitulního majetku a dosud společné jmění je rozděleno mezi jednotlivé kap i tuláry, kteří si své díly sami spravují a užívají jejich výnosy. Z kapitulního zboží se vydělují prebendy jako hmotné zajištění pro jednotlivé kanovníky, vedle toho pak zůstává část zboží nadále ve společném užívání celé kapitulní korporace, které slouží k zabezpečení provozu kostela a jeho výbavě, k vyplácení příspěvku kanovníkům přítomným v kapitulním kostele při bohoslužbách, případně jsou jako tzv. obedience pronajímány jednotlivým členům...
Women in the countryside in the time of the reign of the House of Přemysl
Faltusová, Zuzana ; Žemlička, Josef (referee) ; Bláhová, Marie (advisor)
Medieval Woman has been a very popular topic In the European historicalliterature within last fifty years. I have chosen a theme of a W oman in countryside in early medieval Bohemia. Despite the low number of historical sources, I have selected a few topics, which are not only describable, but also very interesting. My essay is based on the Bohemian medieval sources like records and chronic1es, but also on the results of archeological excavations or medieval paintings. And further, I used not only the literature of the Czech historians, but also the German and English books about that period and questions. I did not seek to write about single women and the single history of their life, but I tried to describe the world of them - the society, countryside, time and the other aspects. The first big theme was the woman and her family and also the path of her life. The second topic is about the world around her. The village, where she lived, the house of her family, things she used day by day and so on. Another part speaks about the labor of women - their typical work like spinning, weaving or cooking and taking care of the house animals. The two chapters which are most based on the sources research are about the names of medieval countryside women and about the mysterious women ofthe records.
Amenities in Czech collegiate chapters in the mid-14th century (on the example of Stará Boleslav, Litoměřice and Vyšehrad)
Pátrová, Karin ; Žemlička, Josef (advisor) ; Doležalová, Eva (referee) ; Bláhová, Marie (referee)
Majetkové zázemí českých kolegiátních kapitul prodělalo od svého vzniku značné proměny. Zpočátku byl kapitulní majetek užíván společně všemi kanovníky, jak naznačují zakládací listiny nejstarších českých kolegiát, v nichž jsou donace adresovány kapitulám jako jednotné instituci. Zatímco o společném soužití kanovníků pod jednou střechou panují určité pochybnosti, svůj majetek získávala kapitula skutečně jako celek. Někdy mohl být zvýhodněn představený kap i tu ly, l když tato praxe již odporovala původním ideálům. Jak kanovníci tento společný majetek užívali, není zcela jasné (zda se scházeli u jednoho stolu, což asi v případě ženatých kanovníků nepřicházelo v úvahu, nebo zda každý kanovník dostával nějaký procentuální podíl). V průběhu 12. a 13. století dochází k výrazným změnám ve skladbě kapitulního majetku a dosud společné jmění je rozděleno mezi jednotlivé kap i tuláry, kteří si své díly sami spravují a užívají jejich výnosy. Z kapitulního zboží se vydělují prebendy jako hmotné zajištění pro jednotlivé kanovníky, vedle toho pak zůstává část zboží nadále ve společném užívání celé kapitulní korporace, které slouží k zabezpečení provozu kostela a jeho výbavě, k vyplácení příspěvku kanovníkům přítomným v kapitulním kostele při bohoslužbách, případně jsou jako tzv. obedience pronajímány jednotlivým členům...
Czech prince and Saxon duke in 12th century. Comparison of the Czech principate and Saxon duchy of Henry the Lion
Zelenka, Jan ; Bláhová, Marie (referee) ; Žemlička, Josef (advisor)
During the reign of Henry the Lion was Saxony divided into number of "principalities". Holders (bishops, earls etc.) of these domains didn't stay under the command of the duke. They didn't grant his authority. Henry the Lion reigned only over his own principality. His power and support of Emperor Frederick Barbarossa gaye him factual dominance over the other princes of Saxony, but not the rule over them. Consequently was his primary interest not the rule over entire duchy, but the enlargement of his own property. He ruled in his own principality like superior suzerain. Problem of his principality was inner "disunion" .The domain was put together from allod and fiefs. Because of his fiefs was Henry in fact only one part in network of feudal relationships - on one hand the suzerein, on the other the fief. His suzerain position meant not, that he could ruled over his vassals like absolute monarcho His extreme requirements on his vassals activated their oposition. This inner conflict culminated in the time of clash.with emperor and caused animosity of his own vassals. The struggle with princes and the emperor has shown lirnits of his power and also incompact structure of his principality. Even his vassals came over emperor. His duke honour was taken from him. The duchy was divided and invested on other princes....
The St. Gall's church in Zbraslav
Smítková, Alena ; Pátková, Hana (referee) ; Bláhová, Marie (advisor)
The first mention about this little church is from 1115. In this time in Zbraslav stood some chapel. We don't know who and why built this chapel, but we know, that it was in time ofthe colonisation in Brdy mountain. The church had the lord's tribune and from this can we deduce, that near the church stood the lord' s yard. After this had Zbraslav more holders from church and nobility. In the year 1291 was established the monastery Aula Regia of cisterciens ordinary. Since this time was this little church for simple population and rich people went to the monastery church. More informations about this little church are in Libri confirmationum and lil others historical sources. The most interesting thing in this church is an old altar from wood. His author is mentioned as A. T. or A. P. may be too A. K. The altar was dated about year 1550. N ow is the altar in the other church in Zbraslav. In 1660 was the church rebuilded to the baroque look. And this face has the church to this time. There were two bells in church, but they were damned in 20th century. In the church are parts of romance mural paintings. Arround the church placed the churchyard. It has an old and a new part. Now is this like a churchyard' s church and is employded for cultural actions.
Pinnacle of the Saale-Ottonian imperial church system. (Relations between imperium and sacerdotium at the turn of the first and second millennium)
Suchánek, Drahomír ; Picková, Dana (advisor) ; Semotanová, Eva (referee) ; Bláhová, Marie (referee)
Cílem této práce je přispět k diskusi o problémech vztahů imperia a sacerdotia na přelomu 1O. a ll. století a pokusit se na základě zohlednění všech důležitých zdrojů primární i sekundární povahy nalézt adekvátní odpověď na otázku, zda je možné hovořit o existenci systémového budování říšské církve. Tento problém je nahlížen pod úhlem profilujícího a výjimečného postavení panovníka, v němž hrála ústřední roli sakrální praxe saských císařů. Právě zde je totiž do značné míry skryta podstata závěrů a interpretací, skrze něž je nahlíženo celé období soužití světské a duchovní moci. Východiskem bude především období vlády posledních dvou císařů liudolfinské dynastie Oty III. a Jindřicha II., tj. ten úsek dějin, který historická věda vnímá jako dovršení budování královské říšské církve. Ambicí autora je prokázat, že mapované období v sobě zahrnuje prvky zlomu i kontinuity, aniž by nutně musely stát v příkrém protikladu vůči sobě. V tomto ohledu by bylo do jisté míry možné nahlížet otázku po existenci systému říšské církve jako irelevantní a případnou odpověď tak učinit závislou na zvoleném úhlu pohledu. Vedle prvků strukturálních je totiž nutno zohlednit i hlediska osobnostních specifik. V úplnosti tak platí slova německého historika Theodora Schieffera, že člověk ll. století neměl vztah k církvi, ale vždy stál...
Complements parcels "ZE" to "ISKN"
Bláhová, Marie ; Beran, Vít (referee) ; Fišer, Zdeněk (advisor)
This Bachelor thesis deals with different ways of filing plots of the simplified land inventory in the cadastre information system. First there is information on the origin and evolution of cadastre of real estates. The next part deals with bulk filing of plots of the simplified land inventory in the cadastre information system, i.e. different types of renewal of cadastral documents and maps and filing plots of simplified land inventory separately or in group to ISKN. The conclusion of the thesis gives assessment of each method.
The effect of nursing magazines on the development of nursing
BLÁHOVÁ, Marie
This thesis ascertains the influence of nursing magazines on the development of nursing. The first aim of the thesis was to perform historical analysis of nursing magazines from their emergence to the present. I would like to state on the basis of the historical analysis processed that nursing magazines do influence the development of nursing in large measure. I analyzed six nursing magazines in total {--} Diplomovaná sestra (Graduated nurse), Zdravotnická pracovnice (Health care worker), Sestra (Nurse), Ošetřovatelství (Nursing), Diagnózy v ošetřovatelství (Diagnoses in nursing), Florence. The aim was met in my opinion, which I comment further in the theoretical part. The practical part includes research results, 17 diagrams, discussion and annex. The research is quantitative, performed with the help of the technique of a questionnaire consisting of 16 questions. I can state on the base of the results that nursing magazines have influence on introduction of new nursing procedures and aids by nurses-managers into health care practice in the ward, obtained from nursing magazines.
Mathematics on basic school supported by Excel
BLÁHOVÁ, Marie
Práce je návodem pro výuku matematiky za podpory Excelu. Součástí práce je sbírka příkladů, které lze řešit pomocí Excelu.
Domácnosti a rodiny v regionech České republiky
Bláhová, Marie ; Kazdová, Jitka (advisor) ; Holá, Bohdana (referee)
Tato práce shrnuje poznatky o vývoji domácností a rodin v ČR v letech 1980 - 2001 a o jejich struktuře ze sociálního hlediska v roce 2001 a porovnává jejich strukturu mezi regiony. Obsahuje i stručné mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi.

National Repository of Grey Literature : 64 records found   beginprevious55 - 64  jump to record:
See also: similar author names
7 BLAHOVÁ, Monika
7 BLÁHOVÁ, Marie
17 BLÁHOVÁ, Markéta
9 BLÁHOVÁ, Martina
6 BLÁHOVÁ, Michaela
1 BLÁHOVÁ, Miloslava
7 BLÁHOVÁ, Monika
4 Blahová, Marcela
7 Blahová, Marie
17 Blahová, Markéta
9 Blahová, Martina
2 Bláhová, Magdalena
4 Bláhová, Marcela
17 Bláhová, Markéta
3 Bláhová, Marta
9 Bláhová, Martina
6 Bláhová, Michaela
7 Bláhová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.