National Repository of Grey Literature 52 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Art brut under the perspective of the theory of culture. Symbolic imagination in art brut
Zemánková, Terezie ; Borecký, Vladimír (advisor) ; Soukup, Václav (referee) ; Konečný, Pavel (referee)
Předmětem této dizertační práce je art brut, neboli umění v "surovém stavu". Jedná se o spontánní tvorbu neškolených jedinců, která se vymyká etablovaným výtvarným směrům a stylům. Kreativita autorů art brut často souvisí s duševní chorobou nebo s mediumními schopnostmi, které rozpoutávají imaginativní schopnosti individua. Na art brut byla doposud aplikována psychiatrická, psychoanalytická, sociologická i uměnovědná hlediska. Ta se však jeví jako reduktivní, a proto, jsem pro svoji dizertaci zvolila komprehenzivní kulturologickou metodu, která se snaží umělecké dílo nahlížet v jeho totalitě a v sociokulturním kontextu. Přestože art brut je tradičně vymezováno proti kultuře, kulturologický úhel pohledu na něj nahlíží jako na její integrální součást. Hermeneutická část práce se věnuje třem stěžejním principům art brut: Prvním z nich je konstrukce paralelních světů prostřednictvím tvorby. Osobní mytologie autorů zde docházejí naplnění v alternativních existencích, jejichž zhmotněním je jejich výtvarné zpracování. Dalším jevem typickým pro art brut je "brikoláž". Tento termín zde označuje použití materiálů, které se odchyluje od ustálených zvyklostí při dané činnosti. Brikoláž v art brut se nevztahuje ale jen na techniku, ale i na převrácení symbolů, syžetových prvků, či jazyka. Posledním principem je mediumní...
Trading on Stock Markets
Konečný, Pavel ; Smolík, Kamil (referee) ; Budík, Jan (advisor)
The Bachelor´s thesis deals with the issue of stock market trading from a starting trader (businessman) point of view. There is a therotical description of the issue in the fisrt part of the work. Several AOS strategies together with business software are tested in the practical part. After adaptation, some of the strategies showed profit.The contribution of the practical part is the possibility to put the profit making strategies into practice. It also makes it easier to choose business software and other tools.
Technical Audit of Public Water Supply
Konečný, Pavel ; Svoboda,, Miroslav (referee) ; Tuhovčák, Ladislav (advisor)
Thesis deals with the technical audit of public water supply. The first part is devoted to the current state of the problem in the Czech Republic and abroad. The thesis describes the methodology developed by ÚVHO FAST Brno, which is used to evaluate technical condition of selected parts of the water supply infrastructure. In the practical part of the thesis, the aplication TEA Water is used in the preparation of a technical audit for the part of the water supply of Brno.
Influence of transformer lamination from amorphous steel on permeability disturbance by transformers
Konečný, Pavel ; Ertl, Jakub (referee) ; Pavlík, Josef (advisor)
Influence of transformer lamination from amorphous steel on permeability disturbance by transformer This diploma work is about difference between current materials and amorphous plates which are used as pivots of transformers. Samples are tested by frequence 50-2500 Hz. By using more suitable materials we avoid the unallowable electromagnetic interruption better and we get more positive continuance of the retroactivity on the net.
ERP system implementation in the company and its connection with E-shop
Konečný, Pavel ; Válek, Martin (referee) ; Dvořák, Jiří (advisor)
The Master thesis deals with the analyzing of the actual metodology of information system (thereinafter IS) implementation and the creation of a new more effective methodology that would prevent the repetition of the indentified deficiency. Despite the diversity of individual customers and their requests concerning the IS implementation and modification, it is necessary to apply the procedural approach during the generation of projects. The implementation methodolgy is thus defined by the description of the particular processes of IS implementation.
Small Investor Profit Rise by Investment into Currency Market
Konečný, Pavel ; Doležal, Milan (referee) ; Sojka, Zdeněk (advisor)
This diploma thesis deals with possibility to invest into currency market with a view to small investors. The work includes the characteristics of currency market, analysis of influences which affects on it and elaborates trading strategy to get profit with regard to minimal risk for investor.
Expert systems
Veselovský, Michal ; Konečný, Pavel (referee) ; Dvořák, Jiří (advisor)
Expert systems (ES) are commercially one of the most succesfull use of artificial intelligence (AI) - since eighties of the 20th century. They are often used in medicine, industry, science, trade, banking etc. Expert system is a software using knowledge of human experts for solving very complicated tasks and problems, which would otherwise require participating or consultation of one or more specialists on these issues. This software simulates decision-making of human expert in solving complicated tasks, and tries to reach the most probable result, ideally same as the expert´s opinion. Typical feature of expert systems, differencing it from usual software, is separating of decision making engine (inference engine) and knowledge base – same expert system with different knowledge base may serve for different purposes. This feature is used for creating empty expert systems – shells. Other features, which may not occur at all ES, are ability to make decision with uncertainty, and ability to explain the decision. Goal of this work is to describe basic principles of ES, using freely available information sources, and then describe and analyze resources for creating of these systems, using mainly information from official web sites.
Evaluation of water losses for the selected pressure zone of the city of Brno
Konečný, Pavel ; Dvořák,, Pavel (referee) ; Tuhovčák, Ladislav (advisor)
Water losses indicate the amount of water leaked out of the water distribution systém. Loss monitoring is one of the basic obligations of operators. Their size points to technical states and network operations, and at the same time is decisive for returns on future investment. Loss reports have recently recorded several changes. Values that describe the amount of unique leakage are continuously more often being used with traditional percentage data on losses related to the overall volume of supplied water.
Methodical instructions for secure stability of mine roadways in great depth
Koníček, Petr ; Šňupárek, Richard ; Konečný, Petr ; Ptáček, Jiří ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Staš, Lubomír ; Hortvík, Karel ; Konečný, Pavel
Methodology provides instructions for safe and economic design of roadways for mining and mining design companies in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Methodology covers area of all used roadway support as a steel arch support, rock bolt and cable bolt support as well as methods of grouting for stability and reinforcement of roadways.
The history of measurement of rock mechanical properties at the Institute of Geonics AS CR
Konečný, Pavel ; Blaheta, Radim
The rock testing and evaluation of parameters for description of rock behaviour is an important part of the research at the Institute of Geonics AS CR since its foundation as an independent institute of the Czechoslovak Academy of Sciences in 1982. Focusing on mechanical testing, the first testing device, the hydraulic press EDZ 100H made in GDR with maximum force 1000 kN, was acquired in 1980, when only a branch of the Mining Institute existed in Ostrava. This equipment was substantially extended in the eighties by two „small“ mechanical presses FPZ 100 (max. force 100kN) and FPZ 10 (max. force 10kN) purchased in 1987 from GDR. But a really great progress came with the mechanical press ZWICK 1494 (500 kN) controlled by computer with a possibility of recording and processing the data. This press was bought from ZWICK Ulm (FRG) in 1985. The deformation measurement was realized by the dial test indicators. The described equipment was used for rock testing with focus on elastic behaviour and uniaxial strength limits, which were required for solving engineering problems mostly related to the coal mining.

National Repository of Grey Literature : 52 records found   previous11 - 20nextend  jump to record: