Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv sulfanu na stárnutí prasečích oocytů in vitro
Krejčová, Tereza ; Petr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ješeta, Michal (oponent)
Prasečí oocyty, dozrálé v in vitro podmínkách, které nejsou oplozeny nebo partenogeneticky aktivovány, podléhají procesu, označovanému jako stárnutí. Během stárnutí oocytů dochází ke komplexu strukturních a funkčních změn, které u prasečích oocytů mohou vyústit ve spontánní partenogenetickou aktivaci, fragmentaci či lýzu. V našich kultivačních podmínkách po 3 dnech stárnutí zůstává 23% oocytů ve stádiu metafáze II, 48% je spontánně partenogeneticky aktivováno, 26% oocytů podléhá fragmentaci a 3% oocytů lyzují. Kultivací oocytů v médiu s přídavkem donoru sulfanu Na2S v koncentracích 150 µM a 300 µM dochází k úplnému potlačení fragmentace oocytu během stárnutí prasečích oocytů. Inhibicí enzymů katalyzujících v oocytu syntézu sulfanu (cystathionin-β-syntázy a cystathionin-γ-lyázy) dochází v průběhu stárnutí k časnějšímu nástupu fragmentace oocytů. Efekt obou inhibitorů lze kompletně zvrátit použitím donoru sulfanu Na2S. Proces stárnutí u prasečích oocytů významně ovlivňuje i úspěšnost aktivačních postupů. U prasečích oocytů, které nebyly vystaveny stárnutí, došlo k partenogenetické aktivaci u 94 % z nich. Po vystavení prasečích oocytů 24 hodinám stárnutí poklesl podíl aktivovaných oocytů na 80%. Vystavení prasečích oocytů 24 hodinám stárnutí v přítomnosti donoru sulfanu vyvolalo další pokles v podílu...