Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postkontraktační chování zadavatelů veřejných zakázek
Dufek, Luboš ; Pavel, Jan (vedoucí práce) ; Blažek, Petr (oponent)
Tématem práce je postkontraktační chování zadavatelů veřejných zakázek. Jde o procesy mezi zadavateli a dodavateli po uzavření smluvního vztahu. V oblasti teorie veřejných zakázek jde o zcela neprobádané území. Tato práce se zabývá sběrem a analýzou dat týkajících se dodatků k veřejným zakázkám u vybraných zadavatelů. Výsledkem je pak fakt, že samotná existence dodatků nemá ani zdaleka takový vliv na institut veřejných zakázek, jako transparentnost postupů ze strany zadavatele.
Naplňování komunitního plánu sociálních služeb ve vybraném městě
Dundáčková, Hana ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Práce je zaměřena na zhodnocení I. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2005-2007. Diskutována jsou jednotlivá stanovená opatření, míra jejich naplnění a následné dopady na rozvoj sociálních služeb ve městě. Nejprve je plán hodnocen podle cílových oblastí a nakonec je na celou záležitost pohlíženo jako na integrovaný celek. Dále se práce zabývá jedním nenaplněným opatřením a pomocí dotazníku aktualizuje informace analytické části komunitního plánu. Součástí práce jsou návrhy činností, které mohly vést k efektivnějšímu naplňování plánu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.