Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza environmentálního konfliktu - názory hlavních skupin obyvatel rybničních oblastí ve vztahu k výskytu kormoránů (rybáři a rekreanti) a analýza médií
ŠÍPOVÁ, Martina
Diplomová práce byla vybrána na základě návaznosti na bakalářskou práci. Tato práce je zaměřena na literární rešerši problematiky konfliktů mezi ochranou kormorána a zájmem rybářství, dále na analýzu médií v ČR a konečně i na zpracování názorů různých skupin respondentů (rekreanti z Třeboňska a rybáři ČR). Názory skupin respondentů byly získány vyplněním a zpracováním dotazníků formou řízeného rozhovoru. Z dostupných informací je patrné, že počet chráněného kormorána velkého se neustále zvyšuje a nejen v ČR, ale na celém světě. Tento nárůst počtu kormoránů způsobuje problémy zejména rybářství, protože kormoráni způsobují škody zejména lovením rybí obsádky. Rybáři chtějí za tyto škody náhradu a tak vznikají konflikty, které jsou v dané problémové oblasti většinou medializovány. V problémové oblasti je důležitý názor klíčových skupin obyvatel. Zkoumané skupiny respondentů v této diplomové práci prokazují tyto znalosti: rekreanti na Třeboňsku mají malé znalosti o kormoránovi a o problému který kormorán způsobuje, naopak rybáři jsou velice dobře informováni o tomto problému. Tento fakt je způsobený tím, že rybářů se tento problém přímo dotýká. Media jsou velice důležitá pro řešení konfliktů a pro formování názorů různých skupin lidí. Analýza médií ČR prokázala, že nejvíce mluvčích, kteří iniciují články jsou právě rybáři. Články jsou proto zaměřeny negativně proti kormoránovi. Naopak v článcích chybí tyto mluvčí: zástupci ministerstev, zástupci široké veřejnosti, úředníci a akademičtí vědci. Výsledek sociologické analýzy má zpětnou vazbu na výsledek analýzy médií. Zjistila jsem, že v ČR není vypracován žádný management ochrany ryb proti kormoránovi. Proto navrhuji tento management v nejbližší době vytvořit. Doporučuji inspirovat se od jiných států (např. Velká Británie), které mají tento management již vypracován. Dále navrhuji upravit legislativu ČR pro menší vyplácení náhrady škod způsobené kormoránem.