Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj strategie 3D tisku mědi metodou Laser Powder Bed Fusion
Kryšpín, Vojtěch ; Vaverka, Ondřej (oponent) ; Malý, Martin (vedoucí práce)
Měď má pro svou výbornou kujnost, elektrickou a tepelnou vodivost široké uplatnění v leteckém, elektrotechnickém nebo například teplárenském průmyslu. Proto v kombinaci s moderními výpočetními technologiemi, jako je topologická optimalizace, má její aditivní výroba velký potenciál. Tato práce se zaměřovala na aplikaci doplňkových strategií remelting a recoating s jejichž pomocí se podařilo vyrobit vzorky o relativní hustotě nad 99,1 %. Tiskové parametry doplňkových strategií nejúspěšnějších vzorků byly LP = 400 W, LV = 400 m·s-1 a HD = 0,01 mm.
Příprava hutné polykrystalické YAG keramiky
Kaplan, Lukáš ; Pouchlý, Václav (oponent) ; Kachlík, Martin (vedoucí práce)
V literární části této diplomové práce byla provedena rešerše na různé metody přípravy hutné polykrystalické YAG keramiky a vlivů slinování na zhutnění a další požadované vlastnosti takto připravené YAG keramiky, řešena byla také transparentnost po přidání dopujících prvků. V experimentální části diplomové práce byly připravené vzorky hutné polykrystalické YAG keramiky pomocí metody SSR a byl studován vliv slinování na zhutnění a pórovitost keramických YAG vzorků. Na slinovaných vzorcích byla měřena jejich relativní hustota, pórovitost, fázová čistota a transparentnost. Tyto naměřené hodnoty byly porovnány s výsledky prací uvedených v literární části.
Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií SLM
Skalický, Petr ; Hudák, Radovan (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií Selective Laser Melting a ověřením vlivu procesních parametrů na relativní hustotu a mechanické vlastnosti. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin, vlivů procesních parametrů a procesů probíhajících při výrobě technologií SLM. Na základě teoretické části byly navrženy experimenty objemových vzorků a způsob jejich vyhodnocení. Vzorky se vyráběly spékáním metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s maximálním výkonem 400 W. V práci je zkoumán vznik a šíření trhlin uvnitř materiálu, což doposud nebylo v odporné literatuře pro tuto slitinu EN AW 7075 popsáno. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti procesních parametrů na relativní hustotu materiálu a vypracován přehled o zpracování této hliníkové slitiny SLM technologií.
Tvorba CAD dat pro strukturované díly
Kolář, Dominik ; Krčma, Martin (oponent) ; Vaverka, Ondřej (vedoucí práce)
Mřížkové struktury jsou podskupina buněčných struktur využívající se například pro topologickou optimalizaci součástí vyráběných aditivní výrobou. Návrh struktur je ovšem v klasických CAD (computer-aided design) modelářích velmi náročný. Jedním ze specializovaných softwarů pro tvorbu struktur je nTop. V této práci je popsáno vytvoření workflow (pracovního postupu) v nástroji nTop pro tvorbu struktur s kombinací typů jednotkových buněk definovaných relativní hustotou buňky. Tvorba workflow sestávala z několika dílčích částí. Nejdříve byly navrhnuty jednotkové buňky struktury. Poté pomocí interpolace polynomem v programu Matlab byly zhotoveny převody relativní hustoty na průměry prutů, a nakonec byl navržen postup pro kombinování různých typů buněk do jednoho dílu. Výsledné workflow tedy umožňuje sestavit součást libovolného tvaru skládajícího se z různých typů buněk určených relativní hustotou.
Příprava hutné polykrystalické YAG keramiky
Kaplan, Lukáš ; Pouchlý, Václav (oponent) ; Kachlík, Martin (vedoucí práce)
V literární části této diplomové práce byla provedena rešerše na různé metody přípravy hutné polykrystalické YAG keramiky a vlivů slinování na zhutnění a další požadované vlastnosti takto připravené YAG keramiky, řešena byla také transparentnost po přidání dopujících prvků. V experimentální části diplomové práce byly připravené vzorky hutné polykrystalické YAG keramiky pomocí metody SSR a byl studován vliv slinování na zhutnění a pórovitost keramických YAG vzorků. Na slinovaných vzorcích byla měřena jejich relativní hustota, pórovitost, fázová čistota a transparentnost. Tyto naměřené hodnoty byly porovnány s výsledky prací uvedených v literární části.
Vývoj strategie 3D tisku mědi metodou Laser Powder Bed Fusion
Kryšpín, Vojtěch ; Vaverka, Ondřej (oponent) ; Malý, Martin (vedoucí práce)
Měď má pro svou výbornou kujnost, elektrickou a tepelnou vodivost široké uplatnění v leteckém, elektrotechnickém nebo například teplárenském průmyslu. Proto v kombinaci s moderními výpočetními technologiemi, jako je topologická optimalizace, má její aditivní výroba velký potenciál. Tato práce se zaměřovala na aplikaci doplňkových strategií remelting a recoating s jejichž pomocí se podařilo vyrobit vzorky o relativní hustotě nad 99,1 %. Tiskové parametry doplňkových strategií nejúspěšnějších vzorků byly LP = 400 W, LV = 400 m·s-1 a HD = 0,01 mm.
Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií SLM
Skalický, Petr ; Hudák, Radovan (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií Selective Laser Melting a ověřením vlivu procesních parametrů na relativní hustotu a mechanické vlastnosti. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin, vlivů procesních parametrů a procesů probíhajících při výrobě technologií SLM. Na základě teoretické části byly navrženy experimenty objemových vzorků a způsob jejich vyhodnocení. Vzorky se vyráběly spékáním metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s maximálním výkonem 400 W. V práci je zkoumán vznik a šíření trhlin uvnitř materiálu, což doposud nebylo v odporné literatuře pro tuto slitinu EN AW 7075 popsáno. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti procesních parametrů na relativní hustotu materiálu a vypracován přehled o zpracování této hliníkové slitiny SLM technologií.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.