Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Produkční schopnosti ozdobnice čínské (Miscanthus giganteus) a možnosti jejího energetického využití
KROPŠOVÁ, Marie
Diplomová práce se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů, biomasou a možnostmi jejího využití. Práce je zaměřena na ozdobnici čínskou (Miscanthus giganteus). Je zde popsána charakteristika rostliny, technologie pěstování, sklizeň a možné způsoby jejího využití, se zaměřením na spalování. Pozornost je zaměřena také na výnosový potenciál rostliny. Praktická část popisuje pokusy s ozdobnicí na pokusné lokalitě v Českých Budějovicích. Jsou zde zaznamenány výsledky experimentů, jejich vyhodnocení a porovnání s literaturou.
Pěstování vybraných energetických plodin výnosové parametry
NĚMEC, Václav
Diplomová práce v první části pojednává o obnovitelných zdrojích, možnostech využití biomasy a fytomasy rostlin. Další část je zaměřena na pěstování vybraných energetických plodin, jimiž jsou víceleté trávy Elymus elongatus (poddruh ponticus, odrůda Szarvasi-1), chrastice rákosovitá, ozdobnice čínská a jednoleté druhy kukuřice a čirok. Praktická část popisuje maloparcelkové pokusy s Szarvasi-1, chrasticí rákosovitou a ozdobnicí čínskou. Dále je uveden způsob založení polních pokusů s plodinou Szarvasi-1 jejich ošetření a sklizeň. Zaznamenány jsou výsledky z vlastních pokusů a jsou porovnány s literaturou. Poslední část se zabývá ekonomikou pěstování vybraných plodin.
Základy pěstování a možnosti využití ozdobnice (Miscanthus): metodika pro praxi
Strašil, Zdeněk
Metodika vychází z vlastních i zahraničních zkušeností s pěstováním ozdobnice. Metodika uvádí komplexní pohled na botanickou charakteristiku rostliny, nároky rostliny na stanoviště, agrotechniku včetně hnojení, zakládání porostu, ochranu rostlin až po sklizeň a posklizňové ošetření. Je uveden přehled hlavních možností využití ozdobnice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.