Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bellmanův Lost in a Forest Problem a jeho analýza
Haviger, Vojtěch ; Hoderová, Jana (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá Bellmanovým problémem nalezení nejkratší únikové cesty z rovinné uzavřené konvexní množiny s neprázdným vnitřkem. Po zavedení pojmů potřebných k pochopení a řešení problému se následně práce zaměřuje na sestavení a diskuzi nejkratších únikových cest k vybraným tvarům dané množiny (kruh, kruhová výseč, nekonečný pás, obdélník, pravidelný mnohoúhelník, trojúhelník, polorovina, kružnice). Na závěr jsou získané poznatky shrnuty, a doplněny o některé otevřené problémy v této oblasti.
Charakterizace konvexních množin
Lžičař, Jiří ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kozmík, Václav (oponent)
Pojem konvexní množiny je velmi důležitý zejména pro teorii prav- děpodobnosti, optimalizaci a stochastickou optimalizaci. Konvexita je v mnohém unikátní množinová vlastnost, již se vyplatí zkoumat. Různé vlastnosti konvex- ních množin jsou obecně známé, například ty spojené s oddělitelností. Ukazuje se však, že definice konvexity je velmi zajímavá i v tom smyslu, že je možné ji nahradit různými sadami vlastností, které jsou s touto definicí ekvivalentní. Stejně tak existují množinové operace, které konvexitu zachovávají a další, které ji zachovávají za přidání určitých podmínek. 1
Modifikace Whitneyovy $C^1$ rozšiřovací věty
Dovhoruk, Olesya ; Zajíček, Luděk (vedoucí práce) ; Holický, Petr (oponent)
Název práce: Modifikace Whitneyovy C1 rozšiřovací věty Autor: Olesya Dovhoruk Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc., Katedra matema- tické analýzy Abstrakt: Tato práce se zabývá modifikací Whitneyovy C1 rozšiřovací věty pro speciální uzavřené množiny M v Rn . Práce zkoumá, zda lze vynechat některé předpoklady ve Whitneyově větě. Uka- zuje se, že pokud ve Whitneyově větě nepředpokládáme spojitost funkce f : M → R, kterou rozšiřujeme, na obecné uzavřené množině M ⊂ Rn , pak f je spojitá ze zbylých předpokladů, kdežto pokud vynecháme spojitost funkce d, která figuruje ve Whitneyově větě a hraje jistou roli zobecněného diferenciálu funkce f, pak d je spojitá ze zbylých předpokladů jen pro n = 1. Dále se dokazují věty založené na zesílení (neboli modifikaci) předpokladů Whit- neyovy věty. Například se dokazuje věta o existenci C1 rozšíření funkce f : (a, b)×[0, c), f ∈ C1 ((a, b)×(0, c)), pro kterou platí, že funkce gradf má konečné limity v bodech (a, b) × {0}. Dalším podobným výsledkem práce je existence C1 rozšíření pro funkci f : M ⊂ Rn → R, kde M = M◦ = ∅ je kompaktní a konvexní a funkce gradf má v hraničních bodech konečnou limitu. Práce také charakterizuje funkce f na omezené otevřené množině G, které lze C1 rozšířit na celý prostor: nutnou a...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.