Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingová strategie v ICT společnosti
Heža, Stanislav ; Zavadil, Zbyněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie firmy. K tomu potřebuje zhodnotit informace o obecném prostředí, trhu a konkurenci. Na základě předpokladů dalšího vývoje oborového prostředí navrhuje možné varianty použití marketingových strategií a jejich komunikačních prostředků. Na základě historických zkušeností je spočítán i předpoklad ekonomického dopadu návrhu na hospodaření firmy.
Vliv dlouhodobě působící zvýšené teploty prostředí na vlastnosti povrchových úprav
Zavadil, Zbyněk
Bakalářská práce je zaměřená na stanovení vlivu dlouhodobě působící zvýšené teploty prostředí na vlastnosti povrchových úprav transparentními nátěrovými hmotami. Vzorky dubu, buku a smrku jsou povrchově upraveny transparentní vodou ředitelnou akrylátovou disperzí a transparentním dvousložkovým polyuretanovým lakem. Vzorky s povrchovým filmem jsou vystaveny teplotní zátěži 100°C po dobu 28 dní, přičemž po sedmi dnech jsou laboratorně ověřeny především fyzikálně-mechanické vlastnosti nátěrových filmů. Výsledkem práce je vyhodnocení naměřených hodnot, které jsou získány stanovenými metodami podle ČSN a EN.