Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konstrukce a aplikace kolaborativních robotů
Vaněk, Štěpán ; Vetiška, Jan (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na princip funkce kolaborativního robotu, včetně jeho konstrukce a možných aplikací. Řešená problematika popisuje bezpečnost, programování, současný stav poznání konstrukce i aplikace a také pokrokové způsoby a potenciální směr inovací v uvedených oblastech. Závěrem práce je zhodnocení veškerých aspektů a srovnání s průmyslovým robotem.
Obloukový most přes rychlostní komunikaci
Vaněk, Štěpán ; Štefan, Petr (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh obloukového mostu přes rychlostní komunikaci. Most tvoří trámová konstrukce mostovky o třech polích a ocelobetonový oblouk. Mostovka je na okrajích vetknutá do základů a uprostřed zachycena na visutých kabelech. Most je nesen kombinací předpínacích lan a visutých kabelů uchycených na ocelobetonovém oblouku. Visuté kabely jsou zešikmeny vzhledem k příčnému směru mostu a v podélném směru jsou ve směru oblouku. Model celé konstrukce byl zhotoven ve výpočtovém programu SCIA ENGINEER 2011. Návrh je dle příslušných platných norem.