Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Porovnání postojů učitelů ke kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení před pandemií COVID-19 a po ní
Výborná, Andrea ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce je zanalyzovat na vzorku 46 českých prvostupňových pedagogů, zda po distanční výuce z důvodů pandemie Covid-19 došlo ke změně jejich pohledu na slovní hodnocení. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní části první, teoretické části jsou obsaženy informace z odborných publikací ohledně pojmu hodnocení obecně, jeho funkcí, typů a forem. V další části se teoretická část zabývá kvantitativním a kvalitativním hodnocením s důrazem na jejich vliv na žákovu motivaci. V druhé, praktické části jsem srovnávala výsledky dvou, mnou realizovaných, výzkumů formou kvantitativního výzkumu - dotazníku. Jeden byl realizován v roce 2020 a druhý, obohacen o 2 aktualizační otázky, byl realizován v roce 2023 na stejném vzorku respondentů. Závěr práce obsahuje odpověď na otázku položenou v úvodu mé diplomové práce. Z dat sesbíraných od mých 46 respondentů vyplývá, že se nijak významně pohled pedagogů na slovní hodnocení po distanční výuce během pandemie Covid-19 nezměnil, byť došlo k lehce pozitivnějšímu vnímání slovního hodnocení.

Viz též: podobná jména autorů
2 VÝBORNÁ, Alena
1 VÝBORNÁ, Alžběta
1 Výborná, Adéla
2 Výborná, Alena