Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Materiály používané na řezné nástroje k obrábění kovových výrobků
Tomek, Lukáš ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řeznými materiály používaných pro výrobu břitových destiček a nástrojů pro obrábění. Cílem této práce je popsat jednotlivé materiály používané při obrábění, jejich základní charakteristiky, složení a výrobu. Součástí práce je i popis profilů předních světových výrobců produkující řezné nástroje. Na příkladu navrhnuté hřídele je provedena aplikace soustružnických nožů potřebných pro její obrobení a krátký popis výroby s grafickou ukázkou. Závěrečná část práce se věnuje vyhodnocení operace soustružení z hlediska využitých zdrojů v závislosti na ceně a času výroby a následnou recyklací nástrojů s ukončenou životností.
Financial Markets Comovements in Northern Europe
Tomek, Lukáš ; Čech, František (vedoucí práce) ; Brož, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá podmíněnou korelací různých sektorových in- dexů na burzách cenných papírů v serverní Evropě, konkrétně ve Stockholmu, v Helsinkách, v Kodani a společných indexů pro Baltskě státy. Pro modelování podmíněných korelací používáme DCC-GARCH model odhadnutý pomocí met- ody maximální věrohodnosti. K validaci modelů používáme analýzu residuí. Objevili jsme, že korelace mezi severskými a baltskými indexy je velmi nízká a vysoké korelace mezi jistými sektory, zatímco jiné korelace mezi řadami jsou velmi blízko nule a dokonce negativní pro některá období. Navíc můžeme po- zorovat přetrvávající trend v korelaci, zatímco další reaguje drasticky na cenové šoky. 1
Materiály používané na řezné nástroje k obrábění kovových výrobků
Tomek, Lukáš ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řeznými materiály používaných pro výrobu břitových destiček a nástrojů pro obrábění. Cílem této práce je popsat jednotlivé materiály používané při obrábění, jejich základní charakteristiky, složení a výrobu. Součástí práce je i popis profilů předních světových výrobců produkující řezné nástroje. Na příkladu navrhnuté hřídele je provedena aplikace soustružnických nožů potřebných pro její obrobení a krátký popis výroby s grafickou ukázkou. Závěrečná část práce se věnuje vyhodnocení operace soustružení z hlediska využitých zdrojů v závislosti na ceně a času výroby a následnou recyklací nástrojů s ukončenou životností.

Viz též: podobná jména autorů
2 Tomek, Ladislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.