Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv parametrů MuCell technologie na mechanické vlastnosti polymerů pro vstřikování
Suchánek, Matěj ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Válka, Libor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem obsahu plynu ve struktuře polymerních materiálů na mechanické vlastnosti. Zkušební tělesa byla zhotovena pomocí technologie MuCell z polyftalamidu vyztuženého 50% podílem skelných vláken. Teoretická část práce je věnována polymerním materiálům se zaměřením na polyamidy a technologii injekčního vstřikování. V experimentální části práce je zkoumána závislost mezi charakteristikami získanými ze zkoušky tahem a zkoušky rázové houževnatosti metodou Charpy na množství plynu v polymeru.
Využití slitin lehkých kovů v konstrukci moderní elektroniky
Suchánek, Matěj ; Molliková, Eva (oponent) ; Němec, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce přináší základní přehled o slitinách lehkých kovů, zejména se jedná o slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Dále se zabývá jejich rozdělením a vlastnostmi, od kterých se dále odvíjí vhodnost jejich použití jako konstrukčního kovu pro šasi moderní elektroniky, čímž jsou myšleny zejména chytré telefony, notebooky, tablety a digitální fotoaparáty.

Viz též: podobná jména autorů
8 Suchanek, Michal
2 Suchánek, M.
2 Suchánek, Marek
2 Suchánek, Martin
8 Suchánek, Michal
11 Suchánek, Miloslav