Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obnova společenského domu ve Zlobicích
Sobotková, Pavla ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší rekonstrukci a obnovu společenského domu v obci Zlobice. Cílem práce byla obnova objektu, zajištění nového funkčního využití a navržení nové přístavby, vhodně doplňující tento objekt. Zpracování práce proběhlo s ohledem na zachování původního rázu, který pochází z 20. let 20. století a byl navržen v tradicionalistickém stylu. Jedná se tedy především o očištění objektu od nevhodných zásahů, které utrpěl v průběhu let a navržení nových úprav s ohledem na polyfunkční využití objektu. Objekt se dělí na společenské sály a dětskou hernu nacházející se v prvním nadzemním podlaží a nájemní byty ve vlastnictví obce v druhém nadzemním podlaží. Jednopodlažní přístavba rozšiřuje společenský dům o hygienické zázemí v prvním nadzemním podlaží a dále vytváří nové prostory pro obecní úřad a zázemí technických služeb v obci. Přístavba je řešena citlivě s ohledem na napojení k původnímu objektu. Je řešena jako jednopodlažní, tvaru L a vytváří tak příjemný dvůr v zadní časti objektu společenského domu. Tato bakalářská práce vychází z předmětu ateliérové tvorby jejímž cílem bylo i urbanistické řešení navazujícího prostoru výletiště se zázemím a parkováním a navržení nového objektu pro parkování hasičských vozů v obci.
Kompaktní městská struktura v rámci ČR
Sobotková, Pavla ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je návrh nové městské struktury, která zapadá do kontextu svého okolí. Řešené území se nachází v centru města Moravský Krumlov. Jedná se o historickou část města se zámkem a zámeckým parkem, nacházející se v meandru řeky Rokytná. Na konci druhé světové války byla z větší části vybombardována a následně obnovena. Hlavním problémem je přiléhající průmyslový areál, nízká hustota zástavby a nefungující veřejné prostory. V návrhu jsem se zaměřila na vytvoření nové struktury zástavby v místě dnešního průmyslového areálu, dostavbu stávající historické zástavby a vytvoření nových funkčních veřejných prostor.
Obnova společenského domu ve Zlobicích
Sobotková, Pavla ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší rekonstrukci a obnovu společenského domu v obci Zlobice. Cílem práce byla obnova objektu, zajištění nového funkčního využití a navržení nové přístavby, vhodně doplňující tento objekt. Zpracování práce proběhlo s ohledem na zachování původního rázu, který pochází z 20. let 20. století a byl navržen v tradicionalistickém stylu. Jedná se tedy především o očištění objektu od nevhodných zásahů, které utrpěl v průběhu let a navržení nových úprav s ohledem na polyfunkční využití objektu. Objekt se dělí na společenské sály a dětskou hernu nacházející se v prvním nadzemním podlaží a nájemní byty ve vlastnictví obce v druhém nadzemním podlaží. Jednopodlažní přístavba rozšiřuje společenský dům o hygienické zázemí v prvním nadzemním podlaží a dále vytváří nové prostory pro obecní úřad a zázemí technických služeb v obci. Přístavba je řešena citlivě s ohledem na napojení k původnímu objektu. Je řešena jako jednopodlažní, tvaru L a vytváří tak příjemný dvůr v zadní časti objektu společenského domu. Tato bakalářská práce vychází z předmětu ateliérové tvorby jejímž cílem bylo i urbanistické řešení navazujícího prostoru výletiště se zázemím a parkováním a navržení nového objektu pro parkování hasičských vozů v obci.

Viz též: podobná jména autorů
9 SOBOTKOVÁ, Pavla
10 SOBOTKOVÁ, Petra
10 Sobotková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.